Geri Dön

Göksel Seyir-I

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Göksel Seyir-I

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 212

2/3

2,5

5

2

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

MTME 112

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

70

20

---

10

Dersin İçeriği

Bu ders güverte vardiya zabitliği mesleki bilgi ve yeteneklerine ilişkin konuların lisans programı dâhilinde STCW kapsamındaki modüler yapısını oluşturmaktadır. Ders öğrencilere Güverte Vardiya Zabiti ve nihai olarak Gemi Süvarisi olarak ihtiyaç duyacakları temel konuların kapsamlı olarak verilmesine yöneliktir. Bu kapsamda ağırlıklı olarak göksel seyir icrasına yönelik teoriler ile doküman ve aletlere ilişkin temel bilgilerin verilmesini ve uygulanmaların yapılmasını içermektedir.

 

Dersin Amaçları

 

Ticaret gemilerinde güverte vardiya zabitliği ve Kaptanlık yapacak öğrencileri; Güneş sistemi, Gök küresi ve gök küresi koordinat sistemi, Saat açıları, Ufuk koordinat sistemi, Sekstant, yapısı ve kullanılması, Sekstant ve açısal yükseklik düzeltmeleri konularında göksel seyirle ilgili olarak yeterli düzeye çıkarmaktır.

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi sahibi olurlar ve bu bilgileri seyir problemlerinin çözümünde kullanma becerisi kazanırlar.

  1. Evren ve göksel küre hakkında astronomik seyir yapacak kadar bilgi sahibi olunması. 
  2. Seyirde kullanılan zaman kavramının anlaşılması.
  3. Göksel koordinat sisteminin anlaşılması.
  4. Göksel seyirle ilgili dokümanları kullanmak.
  5. Göksel seyir için gerekli aletleri kullanmak.

Öğretim Metot ve Teknikleri

İlgili görsel yardımcılar ve aletlerle birlikte, tartışmalı ders ortamı.

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

Art of Celestial Navigation  (Ş.Aktuğ, 2015) ISBN:978-605-60740-59

Bowditch, N., The American Practical  Navigator. Defence Mapping Agency.

Diğer Kaynaklar

  1. Admiralty Manual of Navigation, 2011, Vol-2
  2. Hobss, Marine Navigation 1&2
  3. Cotter CH — The elements of Navigation and Nautical Astronomy (Brown, Son and Ferguson, 1992) ISBN: 0851745431
  4. Nautical almanac
  5. Norie J — Nautical Tables (Imray, Laurie, Norie and Wilson, 1991) ISBN: 0852881606

Ödev ve Projeler

---

Laboratuvar Görevleri

Tüm dersleri, soru çözme uygulaması takip edecektir. Sextant uygulamaları hava koşullarına göre açık havada yapılacaktır.

Bilgisayar Kullanımı

LMS kullanılacak ve diğer uygulamalar için temel bilgisayar kullanma becerisine sahip olacaklardır.

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

14

5

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

4

15

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

30

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

80

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3+3

84

Yıl İçi Sınavları

1

7

7

Kısa Sınavlar

4

3

12

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

113

Toplam İş Yükü/25

 

 

113/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

5

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Evren; Güneş sistemi, güneş, gezegenler, dünya, ay, yıldızlar, magnitude, hareketleri, ekliktip, kullanılan semboller.

I

2

Zaman ve Takvim; Seyir konularıyla ilgili olarak güneş ve ay günü, zaman ve ay hesaplamaları, saat dilimleri, UTC, ZD, ZT, LMT, uluslararası tarih hattı, Zaman sinyalleri.

Ouiz

II

3

Koordinat sistemleri; yersel, göksel ve ufuk koordinat sistemleri, bunların birbirleriyle ilişkileri, göksel ve seyir üçgenindeki uygulamalar.

I-III

4

Göksel kürenin elemanları; Dünya merkez kabul edilerek göksel küre ve elemanları, jeodezi, eşit yükseklik dairesi, ekinoks ve gündönümü, saat açısı, , Hour angle, meyil, yükseklik, GHA, LHA, LHA, Aries, SHA.

III

5

Göksel kürenin elemanları Devam. Yıldızların tanınması, Fix için yıldız bulunması.

III

6

Planetaryum ziyareti; Evren ve göksel kürenin tekrarı. (Deniz Harp Okulu)

 

I-II-III

7

Notik almanak; Almanağın kısımları, kullanımı, GHA, LHA, SHA hesaplanması.

III-IV

8

Notik almanak; Polaris ve Güneş Azimut değerleri ile pusula hatası hesaplaması

Quiz

III-IV

9

Ara Sınav

I-II-III-IV

10

Göksel seyir aletleri, Sextant; Sextantın tanıtımı ve optik prensipleri, parçaları, gözlem yapma, ayarlanabilen ve ayarlanamayan sextant hataları, sextant değerini okuma, sextantın bakımı, suni ufuk.

V

11

Sextant ile gözlem yapma ve düzeltmeleri; Göksel cisimlerin açısal ve yükseklik ölçümleri, index hatası, DIP, sextant yüksekliği, görünen yükseklik, yatay- paralax düzeltmesi, gözlenen yükseklik.

Ouiz

III-IV-V

12

Sextant pratik

III-IV-V

13

Kronometre; Seyir problem çözümünde zaman alma ve kaydetme, kronometre bakım tutumu, hatalarının bulunması, Saatler, seyir hesap makineleri ve yazılımları.

VI

14

Genel tekrar ve uygulamalı problem çözümü

I-II-III-IV-V

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

X

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

X

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

Programme Outcomes

 

a

 

X

 

X

 

b

X

X

X

X

X

c

 

 

 

 

 

d

 

 

 

X

X

e

X

X

X

X

X

f

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

j

 

 

 

 

 

k

X

 

 

 

 

l

X

 

 

X

X

m

X

X

X

X

X