Geri Dön

Gemi Yapısı ve Dengesi

 

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Gemi Yapısı ve Dengesi

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 211

2/3

3,5

5

3

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

Öğr. Gör. Sezai Işık

İletişim Bilgisi

 

sisik@pirireis.edu.tr

Görüşme

(Salı-Perşembe 10.00-12.00)  ( MS TEAMS PLATFORM)

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

MF 121

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

10

60

30

---

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, öğrencilere gemi yüzerliği, stabilitesi ve yapısal elemanları ile, yapısal yükleri ve genel gemi teknik bilgilerini vermektir..  İleride görecekleri Yük İşlemleri dersleri için gerekli alt yapının kazandırılmasının yanında, çeşitli gemi yapıları hakkında gerekli kavramları kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Dersin Amaçları

 

1. Temel gemi inşaatı  prensiplerini öğrencilere tanıtmak
2. Yüzdürme kuvveti ve gemi dengesinin genel prensiplerini öğrencilere tanıtmak
3. Gemi mukavemeti ve yapısal özelliklerini  öğrencilere tanıtmak için
4. Kargo operasyonları ve gemi güvenliği derslerinin temel ilkelerini desteklemek

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler,  aşağıdaki konularda bilgi sahibi olurlar ve gemi kullanma, yükleme ve istifleme konuları için gerekli alt yapıyı kazanmış olurlar:

  1. Gemi türleri, Gemi geometrisi, Form Katsayıları,
  2. Yüzen cisimlerin dengesi,Yüzme koşulu, Denge koşulu, Başlangıç Stabilitesi, GM, Statik Stabilite Eğrisi, Çapraz eğriler
  3. Gemi bünyesindeki ağırlıkların dikey ve yatay yer değişimi, Gemiye ağırlık ekleme-çıkarma, Enine denge-Meyil,
  4. Boyuna denge-Trim, Hidrostatik eğriler,
  5. Yaralanma ve havuzlama-karaya oturma durumlarında stabilite,
  6. Gemiye etki eden kuvvetler ve momentler, gemi yapısal malzemeleri ve elemanları,

Öğretim Metot ve Teknikleri

Dersler, ödevler, sınıfta örnek problem çözümleri.

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

Ship Stability for Masters and Mates, C.B.Barras and D.R.Derret

Ship Stability for Mates/Masters, Martin A.Rhodes

Ship Construction,  D.J.Eyres

Diğer Kaynaklar

Basic Ship Theory I-II, Rawson and Tupper, Longmans,

Maritime Engineering Reference Book, and Principles of Naval Architecture (SNAME)

Ödev ve Projeler

Derse uygun ev ödevi problemleri verilir.

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

2

20

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

 

50

TOPLAM

1

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

4

56

Yıl İçi Sınavları

1

12

15

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

2

15

30

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

116

Toplam İş Yükü/25

 

 

116/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Gemi tanımı, Gemilerin sınıflandırılması, gemi geometrisi ve  tekne form katsayıları, tekne türleri

I

2

Deplasman ve yüzdürme kuvveti, tatlı su payı

I,II

3

Gemi geometrisi, alan-hacım-moment hesapları, Simpson yöntemleri

I,II

4

Gemi dengesi , metasantr kavramı, GM hesabı Başlangıç dengesi, bayılma açısı

II, III

5

Çapraz stabilite eğrileri, statik stabilite eğrisinin çizmi ve Load line(IMO) stabilte kurallarına uyumunun değerlendirilmesi

II

6

Gemi ağırlık merkezinin hareketi

III, IV

7

Serbest yüzey etkisi, tam dolu olamayan tankların gemi dengesine  etkisi

III, IV

8

Ara sınav

 

9

Meyil, düzeltilmesi, meyil deneyi

III

10

Boyuna denge, trim ve düzeltilmesi

IV

11

Havuzlama, havuzlamanın gemi dengesine etkisi

V

12

Yaralanma ve karaya oturma durumunda gemi dengesi

V

13

sakin su ve denizde bir gemi üzerinde etki eden kuvvetler ve momentler, oluşan kesme kuvveti ve eğilme momenti dağılımın gemi mukavemetine etkisi, gemi bünyesinde oluşan gerilmelerin hesaplanması 

VI

14

gemi yapısal elemanlarının tanım,  konum, detay  ve görevleri,

VI

 

 

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

VI

Programme Outcomes

 

a

X

X

X

X

X

X

b

X

 

X

X

X

X

c

 

X

 

 

 

X

d

 

 

 

 

X

X

e

 

X

X

X

X

X

f

 

 

X

 

 

X

g

 

 

X

 

 

 

h

X

 

X

 

 

X

i

X

X

X

X

X

X

j

X

 

 

 

X

X

k

 

 

X

 

X

X

l

 

 

 

 

 

X

m

 

X

 

 

X

X