Geri Dön

Elektronik

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Elektronik

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MF 221

2/3

2,5

2

2

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

---

100

---

---

Dersin İçeriği

Elektronik ve bilgisayar teknolojilerinin,  bütün mühendislik akademik disiplinleri ile bütünleşmesinin yanı sıra,  son 20 yılda,  sayısal elektronik ve mikrobilgisayarlar birçok mühendislik ürünü ve sürecinin temel unsuru haline gelmiştir. Bu kapsamda, bu ders, elektronik mühendisliği öğrencisi olmayan mühendislik öğrencilerine, elektronik mühendisliğinin ilk prensiplerinin ve temel kavramlarının sunulmasını içermektedir ki; bu kavram ve prensipler tasarımcı yerine kullanıcının bakış açısı ile verilmektedir.

 

Dersin Amaçları

 

Dersin amacı, elektronik mühendisliğinin ilk prensiplerinin ve temel kavramlarının Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği dalı öğrencilerine kazandırılmasıdır.

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersin sonunda,  öğrencilerin elektronik mühendisliğine ilişkin aşağıdaki konuları temel düzeyde anlamaları beklenmektedir.

 

I.    Elektrik devre analizine ilişkin basit kavramlar.

II.  Operasyonel yükselteçlerin ilk prensipleri ve aktif süzgeç olarak kullanılmaları.

III. Yarı iletkenler ve diyotlar ile ilgili temel kavramlar; bu elemanları içeren devrelerin küçük ve büyük işaret modelleri vasıtası ile analizi.

IV. Çift kutuplu kesit transistorları; işlevleri, devre modelleri ve uygulamaları. 

V.  Saha etki transistörleri; işlevleri, devre modelleri ve uygulamaları.

VI. Sayısal mantık devreleri.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Ders anlatma, problem çözme

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

Giorgio Rizzoni, Principles and Applications of Electrical Engineering, 5/E (International Edition), McGraw-Hill, 2007. (ISBN-10 : 007-125444-7, ISBN-13 : 9780071254441).

Diğer Kaynaklar

1)Allan R. Hambley, Electrical Engineering : Principles and  Applications, 5/E, Prentice Hall, 2011. (ISBN-10 : 0131989227, ISBN-13 : 9780131989221).

2) J. J. Cathey, Schaum’s Outline of Basic Electrical Engineering, 2/E,McGraw-Hill, 1997.  (ISBN-10:007-0113556, ISBN-13: 9780070113558).

Ödev ve Projeler

Ders kitabından işlenen her konunun sonundan ödev olarak problem verilmektedir.

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

Verilen ödevlerden bazıları bilgisayar kullanımı içermektedir.

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

14

10

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

1

4

4

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

10

1

10

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

64

Toplam İş Yükü/25

 

 

64/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

2

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Elektrik devre analizine  ilişkin temel kavramlar.

I

2

Operasyonel yükselteçler.

II

3

Operasyonel yükselteçler.

II

4

Operasyonel yükselteçler.

II

5

Yarı iletkenler ve diyotlar.

III

6

Yarı iletkenler ve diyotlar.

III

7

Yarıyıl sınavı.

I-III

8

Çift kutuplu kesit transistörleri.

IV

9

Çift kutuplu kesit transistörleri.

IV

10

Saha etkili transistörler.

V

11

Saha etkili transistörler.

V

12

Sayısal mantık devreleri.

VI

13

Sayısal mantık devreleri.

VI

14

Sayısal mantık devreleri.

VI

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

X

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

X

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

X

 

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

VI

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

f

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

j

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

m