Geri Dön

Lineer Cebir

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Lineer Cebir

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MATH 211Y

2/3

2,5

3

2

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

90

10

---

---

Dersin İçeriği

Lineer denklem sistemleri,  matrisler, determinantlar, Öklit vektör uzayı,  vektör uzayları ve alt uzaylar, özdeğerler ve özvektörler, köşegenleştirme ve karesel formlar, lineer dönüşümler

 

Dersin Amaçları

 

 1. Lineer Cebirin temel kavramlarını ve yöntemlerini öğretmek
 2. Lineer cebir bilgisini mühendislik problemlerine uygulama becerisi kazandırmak

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:

 

 1. Lineer denklem sistemlerinin çözümlerini bulabilmeli ve çözümleri sınıflandırabilmeli
 2. Temel matris işlemlerini yapabilmeli
 3. Satır indirgeme işlemlerini kullanarak marisleri üst kademe maris biçimine     getirebilmeli
 4. Matrisin tersini bulabilmeli
 5. Kare matrislerin determinantını hesaplayabilmeli
 6. n-boyutlu vektörlerin temel özelliklerini bilmeli ve kullanabilmeli
 7. Vektör uzayı, alt uzay, taban ve  boyut kavramlarını bilmeli
 8. Lineer dönüşüm matris temsilini yapabilmeli
 9. Bir matrisin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulabilmeli
 10. Bir matrisi köşegenleştirebilmeli ve matrislerde benzerlik kavramını bilmeli

 

Öğretim Metot ve Teknikleri

Ders anlatma, problem çözme

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

H. Anton, C. Rorres, Elementary Linear Algebra, 10 th Edition, Wiley

Diğer Kaynaklar

B.Kolman, D.R.Hill,  Elementary Linear Algebra with Applications, 9th Edition, Pearson .

Ödev ve Projeler

---

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

2

20

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

2

2

4

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

66

Toplam İş Yükü/25

 

 

66/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

3

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Lineer Denklem Sistemlerine Giriş, Gauss Yoketme Metodu,  Matrisler ve Matris işlemleri, Devrikler, Matrislerin Cebirsel Özellikleri

I-II-III

2

Basit Matrisler ve A-1 bulma Yöntemi, Devrik Matrisler ve Lineer Sistemler Üzerine Daha Fazlası, Köşegen, Üçgensel ve Simetrik Matrisler

I-II-III-IV

3

Eşçarpan Açılımı ile Determinant,  Satır İndirgme ile Determinant Bulma, Determinantların Özellikleri, Cramer Kuralı

II-III-IV-V

4

2-boyutta, 3-boyutta ve n-boyutta vektörler, Norm, Skaler Çarpım ve n-boyutta uzaklık, diklik, Lineer Ssistemlerin Geometrisi, Vektör Çarpımı

VI

5

Reel Vektör Uzayları, Alt Uzaylar, Doğrusal Bağımsızlık,  Koordinatlar ve Taban, Boyut

VI-VII

6

Taban Değişimi, Satır Uzayı,  Sütun Uzayı, Sıfır Uzayı, Rank, Sıfırlık Boyutu

II-III-VIII

7

Ara Sınav

 

8

Özdeğerler ve Özvektörler, Köşegenleştirme

II-IV

9

Kompleks Vektör Uzayları

IV

10

Dik Matrisler, Dik Köşegenleştirme, Karesel Formlar, Karesel Formlar Kullanarak Optimizasyon.

II-III-IV

11

Hermit,  Bölünmez ve Normal Matrisler, Lineer Dönüşümler, İzomorfizma

II

12

Bileşke ve Ters Dönüşümler

II-IV-V

13

Genel Lineer Dönüşümler için Matrisler.

II-IV-VIII

14

Benzerlik.

II-IV-X

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

X

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

X

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

X

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

X

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

VI

VII

 

 

X

Programme Outcomes

 

VIII

IX

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

b

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X