Geri Dön

Denizde Emniyet ve Güvenlik

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Denizde Emniyet ve Güvenlik

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

STCW 121

1 / 2

2,5

3

1

2

1

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

Türkçe

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

10

---

---

90

Dersin İçeriği

Bu ders üç kısımdan oluşmaktadır:

 • İlkyardım Temel Eğitimi
 • Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği
 • Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri

İlkyardım Temel eğitimini alan öğrenci; gemide meydana gelen acil durum neticesinde yaralanan personele yapılacak ilk yardım teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır..

 

Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği eğitimini alan öğrenci gemide role teşkilatı, role talimleri, acil durumlar, gemiyi terk usulleri, can kurtarma teçhizatı, can kurtarma araçları kullanma konularında bilgi sahibi olacaktır.

 

Birleştirilmiş Gemi Güvenlik eğitimlerini alan öğrenci; STCW Sözleşmesinin VI/6 Kuralı ve Kod Bölümünün A-VI/6 Kısmı hükmü uyarınca; gemide güvenlikle ilgili tanıtım, güvenlik farkındalık ve gemide güvenlik ile ilgili görevler için atandığında kullanılmak üzere belirlenmiş güvenlik görevleri konularında bilgi sahibi olacaktır.

 

Dersin Amaçları

 

Bu eğitimler tüm gemiadamları için Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi madde 22 ve 23 hükümleri uyarınca alınması gereken zorunlu asgari deniz güvenlik sertifika eğitimleri ve gemi güvenlik eğitimleri olup, bu eğitimleri alan öğrenci; meydana gelen bir acil durumda kendi ve diğer personelin hayatını kurtarmak için gereken ilk yardım tedbirleri almayı,  meydana gelen bir acil durumda kendi ve diğer personelin hayatını kurtarmak için gereken tedbirleri almayı, can kurtarma teçhizatını doğru olarak kullanmayı öğrenecek ve güvenlikle ilgili tanıtım, güvenlik farkındalık ilgili gerekli bilgilere sahip olacak ve gemide güvenlik ile ilgili görevler için atandığında ise belirlenmiş güvenlik görevleri konularını öğrenmiş olarak görev yapabilecektir.

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler

 1. İlkyardım Temel Eğitimi
 2. Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği
 3. Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri, deniz güvenlik ve gemi güvenlik sertifika eğitimlerini tamamlamış olurlar.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Ders anlatımı, Film, Slayt

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Onaylı Can Kurtarma Araçları Merkezi

Ders Kitapları

IMO Model Course 1.13 Elementary First Aid

IMO Model Course 1.23

Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code)

Gemi Güvenlik Planı- Örnek

Ders notları

Diğer Kaynaklar

Gemiler için Tıbbi Rehber

SOLAS, LSA, STCW

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Talimatı ve Yönetmeliği

BIMCO BMP-4 Dokümanı

Deniz Haydutluğu ile Mücadele Dokümanı

Ödev ve Projeler

---

Laboratuvar Görevleri

Üniversite Reviri

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

3

100

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

0

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

100

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

4

56

Yıl İçi Sınavları

 

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

3

8

24

Toplam İş Yükü

 

 

80

Toplam İş Yükü/25

 

 

80/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

3

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Kendi emniyetine yönelik kaza ve tehditlerin değerlendirilmesi, vücut yapısı ve işlevlerinin değerlendirilmesi, acil durumlarda alınması gereken acil önlemler

I

2

Hayata döndürme tekniklerinin uygulanması, cpr, kanamalar ve kanamanın kontrol edilmesi, şok ve temel şok yönetiminin uygun şekilde kullanılması

I

3

Elektrik yanıklarında ilkyardım, yanıklar ve haşlanmalarda ilkyardım, boğulmalar ve ilkyardım

I

4

Kırıklar ve çıkıklarda ilkyardım, kalp krizi, boğulma ve asfiksi, acil durum kitindeki malzemelerin kullanılması

I

5

Uygulamalar (cpr, kanama kontrolü ve kırık ateli..)

I

6

 • Denizde güvenlik temel ilkeleri, gemide meydana gelebilecek acil durumlar, role ve role talimlerinin önemi,
 • Can salları ve cankurtarma filikalarının yapısı, donanımları, teçhizatı, özellikleri ve imkânları; can salları ve cankurtarma filikalarını denize indirmek için kullanılan sistemler; dalgalı bir denizde can sallarını ve cankurtarma filikalarını indirme yöntemleri; can salları ve cankurtarma filikalarının gemiye alınma metotları
 • Gemi terk edildikten sonra yapılacak işlemler; yüklü halde serbest bırakma sistemlerinin kullanımına ilişkin tehlikeler; bakım ve tutum yöntemleri
 • Cankurtarma filikalarının motorunun çalıştırılması

II

7

 • Gemi terk edildikten sonra hayatta kalanların (kazazedelerin), can salları ve cankurtarma filikalarının yönetilmesi
 • Sert havalarda can salları ve cankurtarma filikalarını kontrolü; parima (pruva halatı), deniz demiri ve diğer ekipmanların kullanılması; can salları ve cankurtarma filikalarında yiyecek ve su paylaşımı.
 • Can salları ve cankurtarma filikalarının yerinin tespit edilmeleri için yapılması gereken hareketler; helikopterle kurtarma metodu; hipoterminin etkileri ve ondan korunma. Dalış kıyafetleri ve ısı koruyuculu yardımcı elemanlar, koruyucu örtüler ve kıyafetlerin kullanımı.
 • Can filikalarını çekip götürmek ve denizdeki kazazede ve kişileri kurtarmak için kurtarma botları ve motorlu can sallarının kullanılması; can salları ve cankurtarma filikalarının teknesinin karaya çıkartılması.

II

8

 • İletişim ve işaret cihazları/fişekleri dahil olmak üzere yer tespit (konum) cihazlarının kullanılması.
 • Uydu epırb'ler ve sart'lar; can salları ve cankurtarma filikalarında bulunan telsiz araçları ve kullanılmaları; payroteknik tehlike işaretleri ve kullanılmaları.
 • Hayatta kalanlara (kazazedelere) ilk yardım uygulanması.
 • İlk yardım kiti ve canlandırma (hayata döndürme) tekniklerinin kullanılması; kanama ve şokun kontrol edilmesi; yaralıların yönetimi.

II

9

Filika ve matafora fiili eğitim

II

10

Filika ve matafora fiili eğitim

II

11

Güvenlik tanıtım

 • Bir korsan veya silahlı soygun tehdidii veya saldırısını da içeren bir güvenlik ihlalini rapor etmek.
 • Bir güvenlik ihlali ile karşılaşıldığında takip edilecek yöntemler.
 • Gemi güvenlik talimleri
 • Güvenlikle ilgili acil ve olası yöntemlerde yer almak.

III

12

Güvenlik farkındalık

 • Artırılmış farkındalık ile denizde güvenliğin geliştirilmesine katkıda bulunma
 • Güvenlik tehditlerini tanıma
 • Güvenlik konusunda farkındalığı ve teyakkuzda olmayı sağlayacak yöntemleri ve bu yöntemlere neden ihtiyaç duyulduğunu anlama

III

13

Belirlenmiş güvenlik görevleri

 • Gemi güvenlik planı altında belirlenen şartları oluşturma
 • Güvenlik risklerini ve tehditlerini tanıma
 • Geminin düzenli güvenlik teftişlerini yürütme

III

14

Belirlenmiş güvenlik görevleri

 • Varsa güvenlik donanımlarının ve sistemlerinin uygun şekilde kullanılmaları

 

 •  

A. Gemi güvenlik ekipmanları kullanma,

B. Güvenlik ihlallerine karşı lumbarağzında personel ve ziyaretçilere arama yapılması,

C. Güvenlik devriyeleri ve diğer güvenlik farkındalık uygulamaları

III

 
Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Ders

Çıktıları

I

II

III

Program Çıktıları

 

a

 

 

 

b

 

 

 

c

 

 

 

d

X

X

X

e

 

 

 

f

X

X

X

g

X

X

X

h

 

 

 

i

X

X

X

j

X

X

X

k

 

 

 

l

X

X

X

m

X

X

X