Geri Dön

Vardiya Standartları-I

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Vardiya Standartları-I

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 124

1 / 2

2,5

4

2

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

70

---

---

30

Dersin İçeriği

Bu ders güverte vardiya zabitliği mesleki bilgi ve yeteneklerine ilişkin konuların lisans programı dâhilinde STCW kapsamındaki modüler yapısını oluşturmaktadır. Bu ders öğrencilere Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları’nın kapsamlı olarak verilmesine yöneliktir.

 

Dersin Amaçları

 

Kursun tamamlanması ile öğrenciler Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları’nı bütünüyle anlamaları sağlanacaktır.  

Dersin Öğrenim Kazanımları

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları’nı bütünüyle anlaşılması.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Power Point Sunumları, Durum Analizleri (Uygulama)

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Köprüüstü Simülatörü

Ders Kitapları

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü, ISBN 975: 975-409-195-1, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Çubuklu/İstanbul, 2006.

Diğer Kaynaklar

A Guide to Collision Avoidance Rules, A.N.Cockcroft and J.N.F.Lameijer, ISBN 0 7506 6179 8, MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, 2004.

Ödev ve Projeler

Durum Analizleri

Laboratuvar Görevleri

Köprüüstü Simülatörü

Bilgisayar Kullanımı

Paket programların kullanılabilmesi için bilgisayar

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

35

Kısa Sınavlar

5

7,5

Ödevler

1

7,5

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

5

1

5

Ödevler

1

24

24

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

3

3

9

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

96

Toplam İş Yükü/25

 

 

96/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

4

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Tanıtım

- Bölüm A - Genel

  - Kural 1 : Uygulama

  - Kural 2: Sorumluluk

  - Kural 3: Genel Tanımlamalar

I

2

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm B – Manevra ve Seyir Kuralları

  - Kısım I – Her türlü Görüş Koşullarında Teknelerin Yönetimi

    - Kural 4: Uygulama

    - Kural 5: Gözcülük

    - Kural 6: Emniyetli Hız

    - Kural 7: Çatışma Tehlikesi

    - Kural 8: Çatışmayı Önleme Hareketi

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

3

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm B – Manevra ve Seyir Kuralları

  - Kısım I – Her türlü Görüş Koşullarında Teknelerin Yönetimi

    - Kural 9: Dar Kanallar

    - Kısım 10: Trafik Ayırım Düzenleri

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

4

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm B – Manevra ve Seyir Kuralları

  - Kısım II – Birbirini Gören Teknelerin Davranışları

    - Kural 1 : Uygulama

    - Kural 12: Yelkenli Tekneler

    - Kural 13: Yetişme

    - Kural 14: Pruva Pruvaya Geliş Durumu

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

 

 

 

 

 

I

5

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm B – Manevra ve Seyir Kuralları

  - Kısım II – Birbirini Gören Teknelerin Davranışları

    - Kural 15: Aykırı Geçiş

    - Kural 16: Yol Veren Teknenin Davranışı

    - Kural 17: Yol Verilen Teknenin Davranışı

    - Kural 18: Tekneler Arasındaki Sorumluluklar

 - Kısım III – Kısıtlı Görüş Koşullarında Teknelerin Davranışları

   - Kural 19: Kısıtlı Görüş Koşullarında Teknelerin Davranışları

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

6

Köprüüstü Simülatörü Eğitimi

I

7

ARA SINAV

I

8

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm C – Fenerler ve Şekiller

  - Kural 20: Uygulama

  - Kural 21: Tanımlamalar

  - Kural 22: Fenerlerin Görünüşü

  - Kural 23: Üzerinde Yol Bulunan Kuvvetle Yürütülen Tekneler

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

9

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm C – Fenerler ve Şekiller

  - Kural 24: Çekerek ve İterek Yedekleme

  - Kural 25: Üzerinde Yol Bulunan Yelkenli Tekneler ve Kürekli Tekneler

  - Kural 26: Balıkçı Tekneleri

     - Ek II: Birbirlerine Yakın Bir Halde Balıkçılık Yapan Balıkçı Tekneleri İçin Ek İşaretler

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

10

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm C – Fenerler ve Şekiller

  - Kural 27: Kumanda Altında Bulunmayan veya Manevra Gücü Kısıtlı Olan Tekneler

  - Kural 28: Su Çekimleri Nedeniyle Seyirleri Kısıtlı Olan Tekneler

  - Kural 29: Klavuz Tekneleri

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

11

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm C – Fenerler ve Şekiller

  - Kural 30: Demirli ve Karaya Oturmuş Tekneler

  - Kural 31: Deniz Uçakları

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

12

Köprüüstü Simülatörü Eğitimi

I

13

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm D – Ses ve Işık İşaretleri

  - Kural 32: Tanımlamalar

  - Kural 33: Ses İşaretleri İçin Aletler

  - Kural 34: Manevra ve Uyarma İşaretleri

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

14

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm D – Ses ve Işık İşaretleri

  - Kural 35: Kısıtlı Görüş Hallerinde Verilecek Ses İşaretleri

  - Kural 36: Dikkat Çekme İşaretleri

  - Kural 37: Tehlike İşaretleri

    - Ek IV: Tehlike İşaretleri

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

X

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

X

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

Ders

Çıktıları

I

Program Çıktıları

 

a

 

b

 

c

 

d

 

e

X

f

X

g

X

h

 

i

X

j

 

k

 

l

X

m

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Vardiya Standartları-I

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 124

1 / 2

2,5

4

2

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

70

---

---

30

Dersin İçeriği

Bu ders güverte vardiya zabitliği mesleki bilgi ve yeteneklerine ilişkin konuların lisans programı dâhilinde STCW kapsamındaki modüler yapısını oluşturmaktadır. Bu ders öğrencilere Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları’nın kapsamlı olarak verilmesine yöneliktir.

 

Dersin Amaçları

 

Kursun tamamlanması ile öğrenciler Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları’nı bütünüyle anlamaları sağlanacaktır.  

Dersin Öğrenim Kazanımları

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları’nı bütünüyle anlaşılması.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Power Point Sunumları, Durum Analizleri (Uygulama)

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Köprüüstü Simülatörü

Ders Kitapları

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü, ISBN 975: 975-409-195-1, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Çubuklu/İstanbul, 2006.

Diğer Kaynaklar

A Guide to Collision Avoidance Rules, A.N.Cockcroft and J.N.F.Lameijer, ISBN 0 7506 6179 8, MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, 2004.

Ödev ve Projeler

Durum Analizleri

Laboratuvar Görevleri

Köprüüstü Simülatörü

Bilgisayar Kullanımı

Paket programların kullanılabilmesi için bilgisayar

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

35

Kısa Sınavlar

5

7,5

Ödevler

1

7,5

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

5

1

5

Ödevler

1

24

24

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

3

3

9

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

96

Toplam İş Yükü/25

 

 

96/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

4

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Tanıtım

- Bölüm A - Genel

  - Kural 1 : Uygulama

  - Kural 2: Sorumluluk

  - Kural 3: Genel Tanımlamalar

I

2

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm B – Manevra ve Seyir Kuralları

  - Kısım I – Her türlü Görüş Koşullarında Teknelerin Yönetimi

    - Kural 4: Uygulama

    - Kural 5: Gözcülük

    - Kural 6: Emniyetli Hız

    - Kural 7: Çatışma Tehlikesi

    - Kural 8: Çatışmayı Önleme Hareketi

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

3

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm B – Manevra ve Seyir Kuralları

  - Kısım I – Her türlü Görüş Koşullarında Teknelerin Yönetimi

    - Kural 9: Dar Kanallar

    - Kısım 10: Trafik Ayırım Düzenleri

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

4

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm B – Manevra ve Seyir Kuralları

  - Kısım II – Birbirini Gören Teknelerin Davranışları

    - Kural 1 : Uygulama

    - Kural 12: Yelkenli Tekneler

    - Kural 13: Yetişme

    - Kural 14: Pruva Pruvaya Geliş Durumu

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

 

 

 

 

 

I

5

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm B – Manevra ve Seyir Kuralları

  - Kısım II – Birbirini Gören Teknelerin Davranışları

    - Kural 15: Aykırı Geçiş

    - Kural 16: Yol Veren Teknenin Davranışı

    - Kural 17: Yol Verilen Teknenin Davranışı

    - Kural 18: Tekneler Arasındaki Sorumluluklar

 - Kısım III – Kısıtlı Görüş Koşullarında Teknelerin Davranışları

   - Kural 19: Kısıtlı Görüş Koşullarında Teknelerin Davranışları

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

6

Köprüüstü Simülatörü Eğitimi

I

7

ARA SINAV

I

8

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm C – Fenerler ve Şekiller

  - Kural 20: Uygulama

  - Kural 21: Tanımlamalar

  - Kural 22: Fenerlerin Görünüşü

  - Kural 23: Üzerinde Yol Bulunan Kuvvetle Yürütülen Tekneler

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

9

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm C – Fenerler ve Şekiller

  - Kural 24: Çekerek ve İterek Yedekleme

  - Kural 25: Üzerinde Yol Bulunan Yelkenli Tekneler ve Kürekli Tekneler

  - Kural 26: Balıkçı Tekneleri

     - Ek II: Birbirlerine Yakın Bir Halde Balıkçılık Yapan Balıkçı Tekneleri İçin Ek İşaretler

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

10

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm C – Fenerler ve Şekiller

  - Kural 27: Kumanda Altında Bulunmayan veya Manevra Gücü Kısıtlı Olan Tekneler

  - Kural 28: Su Çekimleri Nedeniyle Seyirleri Kısıtlı Olan Tekneler

  - Kural 29: Klavuz Tekneleri

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

11

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm C – Fenerler ve Şekiller

  - Kural 30: Demirli ve Karaya Oturmuş Tekneler

  - Kural 31: Deniz Uçakları

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

12

Köprüüstü Simülatörü Eğitimi

I

13

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm D – Ses ve Işık İşaretleri

  - Kural 32: Tanımlamalar

  - Kural 33: Ses İşaretleri İçin Aletler

  - Kural 34: Manevra ve Uyarma İşaretleri

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

14

Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

- Bölüm D – Ses ve Işık İşaretleri

  - Kural 35: Kısıtlı Görüş Hallerinde Verilecek Ses İşaretleri

  - Kural 36: Dikkat Çekme İşaretleri

  - Kural 37: Tehlike İşaretleri

    - Ek IV: Tehlike İşaretleri

- Görsel Destekli Uygulamalı Eğitim

I

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

X

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

X

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

Ders

Çıktıları

I

Program Çıktıları

 

a

 

b

 

c

 

d

 

e

X

f

X

g

X

h

 

i

X

j

 

k

 

l

X

m

X