Geri Dön

Denizcilik İngilizcesi-II

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Denizcilik İngilizcesi-II

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 123

1 / 2

2

2

2

0

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

40

30

---

30

Dersin İçeriği

Bu ders güverte vardiya zabitliği mesleki bilgi ve yeteneklerine ilişkin konuların lisans programı dâhilinde STCW kapsamındaki modüler yapısında yer almaktadır. Ders öğrencilere IMO SMCP (Standard Marine Communication Phrases)’ nin kullanımı konusunda yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, gemi harici iletişimi, temel dümen ve makina kumandaları, denizde acil durumlar ve emniyet konusundaki temel terminoloji ve kalıplar ile gemi içi iletişimde kullanılan standart kalıpların önemli olanlarını kazandırmayı hedeflemektedir.

 

Dersin Amaçları

 

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki hedeflere ulaşmış olacaktır. Dersin hedefleri:

1. IMO SMCP’nin genel kullanımı öğretmek,

2. Harici iletişim kalıplarını kazandırmak (A-1),

3. Gemi içi iletişim kalıplarını kazandırmak /(A-2),

4. Gemi kullanımına yönelik kalıpları göstermek ( B-1- Sadece güverte bölümü)

5. Gemide emniyete ilişkin standart kalıpları öğretmek (B-2),

6. Yangınla mücadele ve yangın ile ilgili konuşma terminolojisini öğretmek

7. Kargo işlemlerinde kullanılan standart kalıpları öğretmek(B-3 Seçilmiş konular) ,

8. LSA ve ilgili denetim konuşma terminolojisini öğretmek,

9. Tahliye operasyonlarında kullanılan standart kalıpları öğretmek (B-4 seçilmiş konular,

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki yetenekleri kazanacaktır :

I.  SMCP kitapçığını bir bütün olarak kullanabilecek,

II. İletişim prosedürlerini kullanmak ve anlamak (pozisyon, rota, hız vs.)

III. Standart dümen ve makine komutlarını kullanmak

IV. Gemi tahliye-terk operasyonlarında  SMCP’yi etkin olarak kullanabilecektir.

V. Temel harici iletişimi standart kalıplar üzerinden gereği şekilde yapabilecek (VTS-Pilot iletişimi)

VI. Yangınla mücadele ve LSA terminolojisini ve ilgili iletişimi öğrenmek

VII. Türk VTS bölgelerini ve rutin konuşma kalıplarını kullanmak

VIII. Gemi içinde vardiya değişimini İngilizce olarak standart kalıplar kullanarak yapabilecek

IX. Gemide emniyete ilişkin değişik konularda İngilizce olarak iletişim kurabilecek,

Öğretim Metot ve Teknikleri

Görsel-PPT Sunumları- standart kalıplar, SMCP kitapçığı üzerinde dinleme ve konu-içerik anlatımı

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

IMO SMCP Kitapçığı (2002), SOLAS, FFE CODE

Diğer Kaynaklar

Internet kaynakları, ses ve video klipleri

Ödev ve Projeler

Senaryoya dayalı gemi-sahil iletişiminde kullanılan kalıpları doğru ve yerinde kullanmayı içeren ödev verilecektir.

Gemide LSA denetim ve yangınla mücadele rol dağılımının yapılması

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2+1

42

Yıl İçi Sınavları

 

 

 

Kısa Sınavlar

1

1

1

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

1

2

2

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

53

Toplam İş Yükü/25

 

 

53/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

2

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

IMO SMCP’ye giriş

1

2

Prosedürler,meaj göstergeleri, aciliye-tehlike ve emniyet mesajları,düzeltmeler, tekrarlar

2

3

Aciliyet mesajları, tehlike mesajları, emniyet mesajları

2

4

VTS iletişimi

2-5-6

5

Standart GMDSS mesajları ( SMCP Ekleri)

2-4

6

Gemi içi iletişim – standart dümen ve makine kumandaları

3

7

Gemi içi iletişim – Pilot Köprüüstünde, demirleme, yanaşma

3

8

Ara sınav

1,2,3

9

LSA ve Yangınla mücadele terminolojisi ve ilgili iletişim

6

10

  • LSA ve Yangınla mücadele ile ilgili iletişim

6

11

Vardiya devir teslimi, Gemide emniyet, alarmlar, personel brifingi, Tahliye, mevcut alma, gemiyiterk

7-8

12

Pilot talep, alım ve ayrılma

8

13

Denize adam düştü standart iletişim kalıpları

5-8

14

Harici İletişim Kalıpları

2-5

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

X

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

X

 

 

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

Program Çıktıları

 

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

X

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

f

X

 

X

X

X

X

X

g

 

X

X

X

 

X

X

h

 

 

 

 

 

 

 

i

X

X

X

X

 

X

X

j

 

X

 

 

X

 

X

k

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

m