Geri Dön

Düzlemsel Seyir

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Düzlemsel Seyir

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 122

1 / 2

3

4

2

2

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

MTME 112

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

70

20

---

10

Dersin İçeriği

Bu ders güverte vardiya zabitliği mesleki bilgi ve yeteneklerine ilişkin konuların lisans programı dâhilinde STCW kapsamındaki modüler yapısını oluşturmaktadır. Ders öğrencilere Güverte Vardiya Zabiti ve nihai olarak Gemi Kaptanı olarak ihtiyaç duyacakları temel konuların kapsamlı olarak verilmesine yöneliktir. Bu kapsamda ağırlıklı olarak seyir yöntem ve sistemleri ile bunların kıyı seyrinde kullanımını içermektedir. 

 

Dersin Amaçları

 

1. Düzlem seyire ilişkin temel tanım ve terimleri anlamalarının sağlanması

2. Kıyı seyrinde seyir planlamasına ve rota düzenlenmesine ilişkin harita kullanım becerilerinin geliştirilmesi

3. Büyük daire seyri hesaplaması ve planlaması yapılması.

4. Bu derste görülen tüm etkenleri dikkate alacak şekilde komple düzlem seyir planlaması yapılması

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi sahibi olurlar ve bu bilgileri seyir problemlerinin çözümünde kullanma becerisi kazanırlar.

  1. Rota ve mesafe bulunmasına ilişkin matematiksel seyir hesaplarının yapılabilmesi
  2. Kıyı seyri metodlarının harita üzerinde uygulanması
  3. Büyük Daire Seyrinde; başlangıç ve varış rotaları, toplam mesafe ı, vertex noktası, istenen bir noktanın enlem boylamının hesaplanması
  4. Med-Cezir terminolojisinin bilinmesi, dünyanın tüm bölgelerine ilişkin olarak yüksek su-alçak su zaman ve yüksekliklerinin hesaplanması
  5. Med Cezir akıntısının hesaplanması ve rüzgâr etkisi ile birlikte rotaya tatbik edilmesi

    VI. Gemi jurnallerinin tutulması becerilerinin kazanılması

Öğretim Metot ve Teknikleri

---

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

  1. Bowditch, N. The American Practical  Navigator. Defence Mapping Agency.1995
  2. Admiralty Manual of Navigation, 2008

 

Diğer Kaynaklar

1.  Symbols and Abbreviations

2.  Nautical Charts and Chart Catalog.

3. ATT (Admiralty Tide Tables)

4. U.S.H.O. Tide and Current Tables

Ödev ve Projeler

Uygulamalı ders saatlerinde seyir planlamasını içerecek harita çizim ödevi yapılacaktır. Haritalar büyük hatalar olmadığı sürece verildiği şekli ile değerlendirilecek, büyük ve kavramsal hataları içerdiği takdirde düzeltme/yeniden çizim için iade edilecektir.

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

1

20

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

4

56

Yıl İçi Sınavları

1

4

4

Kısa Sınavlar

1

7

7

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

4

5

20

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

95

Toplam İş Yükü/25

 

 

95/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

4

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

 Mevki bulma metodları ve  kerteriz ve mesafe kombinasyonları ile mevki bulma

I

2

Yatay ve dikey açılar,  Düzlem Seyir Tipleri : Paralel Seyir ve Düzlem Seyir                      

I, II

3

Düzlem Seyir Tipleri : Paralel Seyir ve Düzlem Seyir

I, II

4

Düzlem Seyir Tipleri : Mercator Seyri

I, II

5

Düzlem Seyir Tipleri : Büyük Daire Seyri

I, III

6

 Düzlem Seyir Tipleri : Birleşik Büyük Daire Seyri (Quiz)

I, III

7

ARA SINAV

I, II,III

8

Med Cezir (Terminoloji, med ceziri yaratan faktörler ve med cezirin önemi

IV

9

Med Cezir ( Med cezir yüksekliği ve saatini hesaplama)

IV

10

Med Cezir (Düzlem Seyirde med ceziri kullanma ve med cezir akıntısını hesaplama ve seyir planlamasında kullanma) HARİTA ÇALIŞMASI

IV,V

11

Med Cezir (Düzlem Seyirde med ceziri kullanma ve med cezir akıntısını hesaplama ve seyir planlamasında kullanma) HARİTA ÇALIŞMASI

IV,V

12

Med Cezir (Düzlem Seyirde med ceziri kullanma ve med cezir akıntısını hesaplama ve seyir planlamasında kullanma) HARİTA ÇALIŞMASI (Quiz)

IV,V

13

Gemi jurnalleri (Gemi bünyesinde tutulan jurnallerin amacı, yasal yükümlülükler, köprüsütü jurnali tutulmasında dikkate alıncak hususlar)

VI

14

 Final Sınavı

I,II, III, IV, V, VI

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Öğrenme Çıktıları & Ders Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

 

Ders Öğrenme

Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

Program Öğrenme

Çıktıları

a

X

X

X

X

X

X

b

X

X

X

X

X

X

c

 

X

X

X

X

 

d

 

 

 

X

X

 

e

 

X

X

X

X

 

f

 

X

X

X

 

 

g

X

 

 

X

 

 

h

 

 

 

 

X

 

i

 

X

X

X

 

 

j

 

X

X

X

X

 

k

 

 

 

X

X

 

l

 

 

 

X

X

 

m

X

X

X

X

X

X