Geri Dön

Gemicilik-II

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Gemicilik-II

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 121

1 / 2

2

2

2

0

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

MTME 111

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

20

50

---

30

Dersin İçeriği

Bu ders, denizcilik fakültesi öğrencilerinin gemi organizasyonu, vardiya sistemi, vardiya tutmanın temel prensipleri ve gemi bakım-tutum sistemi  hakkındaki temel bilgilere sahip olmalarını amaçlamaktadır.

 

Dersin Amaçları

 

Bu dersi başarı ile geçen öğrenciler, aşağıdaki konularda temel bilgi ve yetenek kazanmış olurlar

  1. Gemi organizasyonu ve vardiya prensipleri
  2. Güverte bölümünün sorumlu olduğu gemi aksamının bakım planlaması ve uygulaması

Dersin Öğrenim Kazanımları

  1. Bir ticaret gemisinde organizasyon, çalışma ve vardiya düzeni
  2. Gemide bakım-tutum
  3. Korozyon önleme

Öğretim Metot ve Teknikleri

Anlatım, uygulama-alıştırma

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

HOUSE, D.J. Seamanship techniques, Butterworth-Heinneman, London, 2001

Diğer Kaynaklar

DODDS, Don  Modern Seamanship. Lyons Press, London, 2002

HENDERSON, R., Essential Seamanship, Cornell Maritime Press, London, 1994

Ödev ve Projeler

TBD

Laboratuvar Görevleri

Gemicilik laboratuarında bir ticaret gemisi üzerinde uygulama

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

TBD

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

60

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

60

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2

28

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

1

2

2

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

48

Toplam İş Yükü/25

 

 

48/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

2

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Bir ticaret gemisi personel kadrosu ile zabit ve tayfaların görevleri

I

2

Bir ticaret gemisinde personel organizasyonu ve çalışma sistemi

I

3

Gemilerde gelenek ve yaşam koşulları

I

4

Demizde ve limanda vardiya tutma esasları

I

5

Role ve talim sistemi

I

6

Planlı bakıma olan ihtiyaç

II

7

Ara sınav

 

8

Kısa dönemli planlı bakım-tutumlar

II

9

Uzun dönemli planlı bakım-tutumlar

II

10

Operasyonel bakım-tutumlar

II

11

Kuru havuzlama

II

12

Korozyon önleme ilkeleri, katodik koruma ve boya işlemleri

II

13

Korozyon önleme ilkeleri, katodik koruma ve boya işlemleri

III

14

Genel tekrar

 

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

x

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

x

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

x

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

x

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

x

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

x

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

x

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

x

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

x

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

x

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

x

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

x

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

x

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Ders

Çıktıları

I

II

III

Program Çıktıları

 

a

 

 

x

b

 

 

 

c

 

x

x

d

x

 

 

e

 

x

x

f

x

 

 

g

x

 

 

h

 

x

x

i

 

x

 

j

 

x

x

k

 

 

 

l

 

x

 

m

x