Geri Dön

Statik

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Statik

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MF 121

1 /2

2

2

2

0

0

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

YOK

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

20

80

---

---

Dersin İçeriği

Mekaniğin tanımı ve bölümleri, vektörler ve vektör matematiği, moment kavramı, parçacıkların dengesi, eşdeğer sistemler, cisimlerin dengesi, kafes sistemler, ağırlık merkezi, kirişlere etki eden yükler, kesme kuvveti, eğilme momenti diyagramları, sürtünme, eylemsizlik momenti.

 

Dersin Amaçları

 

Kuvvetlerin etkisi altında (duran veya sabit hızla hareket eden) cisimlerin denge şartlarının incelenmesi.

Dersin Öğrenim Kazanımları

  1. Mekanik denge kavramının tanıtılması.
  2. Kesme kuvveti ve eğilme momenti kavramları ile denge durumunda sürtünme kuvvetlerinin tanıtılması.
  3. Ağırlık merkezi, ve eylemsizlik momenti kavramları ile iç kuvvetlerin tanıtılması.
  4. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği temel konularına destek.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Soru ve cevaplı öğretim

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

Vector Mechanics for Engineers: Statics, Beer, Johnston et al., 9th Edition, McGraw-Hill Book Comp.

Diğer Kaynaklar

Bedford A., Fowler W., Statics, Addison-Wesley, 1999

Ödev ve Projeler

Öğrencilere her hafta çözmeleri için problemler ödev olarak verilir

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

60

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

60

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2

28

Yıl İçi Sınavları

1

8

10

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

48

Toplam İş Yükü/25

 

 

48/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

2

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Mekaniğin tanımı, statik ve dinamik, kuvvetlerin vektörel gösterimi

I

2

Vektör matematiği, moment kavramı

I-II

3

Parçacıkların dengesi, kuvvetlerin indirgenmesi

I-III

4

Kati cisimlerin dengesi, eşdeğer kuvvet sistemleri

I-III

5

Mesnet reaksiyonları, serbest cisim diyagramları, iki boyutta denge

II-III

6

Üç boyutta katı cisimlerin dengesi

II-III

7

Kafes sistemlerin analizi, bağlantılardaki kuvvetler

II-III

8

Çerçevelerin analizi

III-IV

9

Yıl içi sınavı

 

10

Ağırlık merkezi

III

11

Kirişlerde iç kuvvetler ve moment, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları

III-IV

12

Sürtünme kuvvetleri, Frenler ve kayışlar

III-IV

13

Eylemsizlik momenti

III-IV

14

Tekrar ve pratik problem çözümleri

III-IV

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

X

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

X

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

X

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları Matrisi

Ders Çıktıları

I

II

III

IV

 Program Çıktıları

 

a

X

X

X

X

b

X

 

X

X

c

 

 

 

 

d

 

 

 

 

e

X

X

X

 

f

 

 

 

 

g

 

 

 

 

h

X

 

X

X

i

 

 

 

X

j

X

X

X

 

k

X

X

X

X

l

 

 

 

X

m

 

 

X

X