Geri Dön

Fizik-II

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Fizik-II

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

PHYS 121

1 / 2

3

4

3

0

0

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

Salı 09:00 – 10:00

İnternet Sitesi

ois.pirireis.edu.tr     Ders Adı: PHYS121 - Physics-II

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

PHYS 111

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

80

10

10

---

Dersin İçeriği

Giriş, elektrik yük ve madde, elektrik alan, potansiyel, kapasitörler, malzeme içinde akım, DA devreleri, Kirchhoff kuralları, manyetik alan ve manyetik kuvvet, Ampère ve Faraday yasaları, endüktans, elektromanyetik dalgalar.

 

Dersin Amaçları

 

  1. Elektromanyetik alanlar ve ilgili fiziksel büyüklükler temelinde öğrencilere uygulamalar yapabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmak.
  2. Öğrencileri programları ile ilgili mühendislik problemlerine hazırlamak.

Dersin Öğrenim Kazanımları

PHYS 121 “Fizik-II” dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanır

  1. Mühendislikte fiziğin temel terimlerini ve uygulamalarını tanımlama
  2. Farklı birim sistemlerindeki fiziksel büyüklüklerle çalışma
  3. Bir sistemin nicel ve nitel fiziksel büyüklüklerini tanımlama
  4. Farklı fiziksel büyüklükleri birbirinden türetme
  5. Etkin fiziksel faktörlerin açıklamalarını öğrenme
  6. Denizcilik teknoloji gerekliliklerine fiziksel büyüklüklerin entegrasyonu
  7. Bu gereklilikler için çözümleri araştırma ve inceleme
  8. Temel proje yönetimi

Öğretim Metot ve Teknikleri

Teorik ve pratik ders sunumları, dönem projesi.

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

Giancoli C.D., Physics For Scientists & Engineers, 4th Ed., Pearson Education Inc., 2008.

Diğer Kaynaklar

http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-02sc-physics-ii-electricity-and-magnetism-fall-2010/index.htm

Ödev ve Projeler

Öğrencilerin, dersin akışında gösterecekleri gayrete yardımcı olması ve sınavlara hazırlanmaları için, ders kitabının bazı bölümlerini okumaları ve ders kitabında sunulan problemleri çözmeleri önerilecektir. Ayrıca, öğrenciler dönem sonunda, “Denizcilikte Fizik” hakkında bir konuda proje sunacaklardır.

Laboratuvar Görevleri

Öğrenciler ilgili deneyleri, paralel bir lab. dersinde (PHYS 121L) yapacaklardır.

Bilgisayar Kullanımı

Öğrenciler, projelerini geliştirmek ve hazırlamak için bilgisayar kullanacaklardır.

Diğer Aktiviteler

Ders konuları ile ilgili haftalık kısa sınavlar verilecektir.

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

25

Kısa Sınavlar

10

20

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

15

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

10

1

10

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

14

14

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

2

3

6

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

2

2

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

90

Toplam İş Yükü/25

 

 

90/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

4

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Elektrik yük, statik elektrik, yalıtkanlar, iletkenler.

I-VIII

2

Elektrik kuvvet, Coulomb yasası, elektrik alan.

I-VIII

3

Elektrik potansiyel enerji, potansiyel farkı, herhangi bir yük dağılımının oluşturduğu potansiyel.

I-VIII

4

Kapasitörler, kapasitansın belirlenmesi, elektrik enerji depolama, dielektrikler.

I-VIII

5

Piller, elektrik akımı, Ohm yasası, elektrik güç.

I-VIII

6

EMK, seri ve paralel dirençler, Kirchhoff’s kuralları, RC devreleri.

I-VIII

7

Ara sınav öncesi tekrar.

I-VIII

8

Ara sınav

I-VIII

9

Mıknatıslar ve manyetik alan.

I-VIII

10

Düz bir telin oluşturduğu manyetik alan, manyetik alandaki bir elektrik akımı üzerine kuvvet.

I-VIII

11

Ampère Yasası, Biot-Savart Yasası.

I-VIII

12

Endüklenmiş EMK, endüksiyon ve Faraday yasası, hareketli iletkenlerde endüklenen EMK.

I-VIII

13

Endüktans, manyetik enerji, EM salınımlar, AC devreleri, Maxwell denklemleri, EM dalgalar.

I-VIII

14

Final sınavı öncesi tekrar.

I-VIII

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

X

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları ve Ders Çıktıları Bağlantı Dizeyi

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Program    Çıktıları

 

a

X

X

X

X

X

X

X

X

b

X

X

X

X

X

X

X

X

c

X

X

X

X

X

X

X

X

d

 

 

 

 

 

 

 

X

e

X

X

X

X

X

X

X

X

f

 

 

 

 

 

 

 

X

g

 

 

 

 

 

 

 

X

h

 

 

 

 

 

X

X

X

i

 

 

 

 

 

 

 

X

j

 

 

 

 

 

 

 

X

k

 

 

 

 

 

X

X

X

l

 

 

 

 

 

X

X

X

m

X

X

X

X

X

X

X

X