Geri Dön

Denizde Emniyet

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Denizde Emniyet

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

STCW 111

1 / 1

2,5

3

1

2

1

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

Türkçe

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

10

---

---

90

Dersin İçeriği

Bu ders üç kısımdan oluşmaktadır:

  • Denizde Kişisel Canlı Kalma Teknikleri
  • Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele
  • Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk

Denizde Kişisel Canlı Kalma Teknikleri eğitimini alan öğrenci; gemide role teşkilatı, role talimleri, acil durumlar, gemiyi terk usulleri, can kurtarma teçhizatı, can kurtarma araçları, helikopter ile kurtarma konularında bilgi sahibi olacaktır.

 

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele eğitimini alan öğrenci; gemilerde yangınla mücadele organizasyonu, yangın ve patlamanın elemanları (yangın üçgeni), yanıcı maddeler, yangın tehlikesi ve yangının yayılması, gemide yangına karşı yapılması gerekenler ve yangının sınıflandırılması ve uygun söndürücü maddeler konularında bilgi sahibi olacaktır.

 

Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk eğitimini alan öğrenci; acil durum tipleri, role esasları, kişisel güvenlik teçhizatı, çevrenin ve sağlığın korunması, sosyal sorumluluk ve kişisel hak ve ödevler konularında bilgi sahibi olacaktır.

 

Dersin Amaçları

 

Bu eğitimler tüm gemiadamları için Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi madde 22 hükümleri uyarınca alınması gereken zorunlu asgari deniz güvenlik sertifika eğitimleri olup, bu eğitimleri alan öğrenci; meydana gelen bir acil durumda kendi ve diğer personelin hayatını kurtarmak için gereken tedbirleri almayı, can kurtarma teçhizatını doğru olarak kullanmayı, yangına ilişkin acil durumlara cevap verebilmeyi, hazır olma durumunu sürdürebilmeyi ve yangın riskinin azaltılması için gerekli uygulamaları ve personel emniyeti ile ilgili hususları öğrenecektir.

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler

  1. Denizde Kişisel Canlı Kalma Teknikleri
  2. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele
  3. Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk deniz güvenlik sertifika eğitimlerini tamamlamış olurlar.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Ders anlatımı, Film, Slayt

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Eğitim Havuzu, Yangın Merkezi

Ders Kitapları

Ders öğretim elemanı tarafından verilecek notlar ve dokümantasyon.

Diğer Kaynaklar

SOLAS, LSA, FFA, STCW, MARPOL, MLC, DENİZ İŞ KANUNU

Ödev ve Projeler

---

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

3

100

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

0

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

100

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

4

56

Yıl İçi Sınavları

 

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

3

8

24

Toplam İş Yükü

 

 

80

Toplam İş Yükü/25

 

 

80/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

3

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Giriş, güvenlik ve sağ kalma, çatışma, yangın, batma gibi acil durum türleri

I

2

Normal olarak gemilerde taşınan can kurtarma araçlarının türleri, can kurtarma araçları ve kurtarma botları, can kurtarma teknesindeki teçhizat

I

3

Kişisel can kurtarma araçları, yerleri ve kullanımı, denizde kişisel canlı kalma

I

4

Helikopter yardımı, acil durum telsiz donanımı

I

5

Canlı kalma ile ilgili prensipler, gemide yangınla mücadele organizasyonu

I-II

6

Yangınla mücadele cihazlarının yerleri ve acil durum kaçış yolları, yangın ve patlamanın elemanları (yangın üçgeni), tutuşma türleri ve kaynakları, yanıcı maddeler, yangın tehlikeleri ve yangının yayılması

II

7

Yangına karşı sürekli dikkat ve uyanıklık gereksinimi, gemide yangına karşı yapılması gerekenler

II

8

Yangın ve duman araştırma ve otomatik alarm sistemleri, yangının sınıflandırılması ve kullanılması uygun yangın söndürücü maddeler, yangınla mücadele teçhizatı ve onun gemideki yeri

II

9

Yangınla mücadelede sabit tesisler, itfaiyeci donanımı, kişisel teçhizat, yangınla mücadele araçları ve teçhizatı, yangınla mücadele yöntemleri, yangın söndürücü maddeler, yangınla mücadele usul ve işlemleri, yangınla mücadele ve etkin kurtarma için solunum cihazlarının kullanılması

II

10

Acil durum türleri ve acil durum planları, role listelerindeki acil durum sinyalleri ve özel görevler için atanmış mürettebat, role mevkileri

III

11

Kişisel güvenlik teçhizatının doğru kullanımı, eğitim ve talimlerin önemi, kaçış yolları, dahili haberleşme ve alarm sistemleri

III

12

Deniz çevresinin normal operasyondan kaynaklanan veya kaza sonucu kirlenmesinin etkileri, temel çevre koruma usulleri

III

13

Kazaların önlenmesi ve iş sağlığına ilişkin uluslararası önlemlerin tanıtımı, emirleri anlama becerisi ve gemiye ilişkin görevler için diğerleriyle iletişim

III

14

Sosyal sorumluluklar, istihdam koşulları, kişisel haklar ve yükümlülükler emirleri, uyuşturucu ve alkol kullanımının tehlikeleri

III

 
Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Ders

Çıktıları

I

II

III

Program Çıktıları

 

a

 

 

 

b

 

 

 

c

 

 

 

d

X

X

X

e

 

 

 

f

X

X

X

g

X

X

X

h

 

 

 

i

X

X

X

j

X

X

X

k

 

 

 

l

X

X

X

m

X

X

X