Geri Dön

Denizcilik İngilizcesi - I

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Programı

Ders Katalog Formu

Dersin Adı: Denizcilik İngilizcesi-I

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

MTME113

1/1 (güz)

2

2

2

0

 

Bölüm

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte)

Dersin veren Öğretim Üyesi

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  -

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

60

30

 

10

Dersin İçeriği

Bu ders güverte vardiya zabitliği mesleki bilgi ve yeteneklerine ilişkin konuların lisans programı dâhilinde STCW kapsamındaki modüler yapısında yer almaktadır. Ders öğrencilere Güverte Vardiya Zabiti ve nihai olarak Gemi Süvarisi olarak ihtiyaç duyacakları temel konuların kapsamlı olarak verilmesine yöneliktir. Bu kapsamda ağılıklı olarak gemilerle ilgili genel tanımlar, gemilerin özellikleri ve genel denizcilik terimlerinin İngilizce olarak verilmesini içermektedir.

Dersin Amacı

1. Gemi tanımını, gemilerin sınıflandırılmasını,

2. Gemi ölçülerini, tonaj kavramını,

3. Gemi mürettebatını, görevlerini, gemide iş organizasyonunu, genel denizcilik terimlerinin ve bir geminin değişik bölümlerinin İngilizcelerini

4. Ambarları, ambar kapaklarını, boru devrelerini ve tankları, köprüüstünü, yaşam mahallerini, makine dairesini, genel tanımlar ve terimleri,

5. Irgatı ve halat vinçlerini, halatları,

6. Manevra komutlarını,

7. Demir donanımını,

8. Gemilerin yük donanımlarını ve gemici bağlarını İngilizce karşılıklarını öğreterek tanımlamak

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

I.  Gemiler, sınıflandırılmaları, bölümleri, İngilizce denizcilik terimleri

II. Geminin yapısı ve ana parçaları

III. Gnel gemicilik terminolojisi

IV.Gemi ölçüm ve kapasitesine ilişkin terminoloji

V. Gemi organizasyonu, personel sıfatları

VI. Demirleme terminolojisi

VII.Halat isimleri

VIII. Standart makine ve dümen komutları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Anlatım

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Ders Kitabı

Unite ders notları , power point sunumları, eğitim filmleri/video kliopleri.

Diğer Kaynaklar

1. Ship Knowledge Encyclopedia - Klaas van Dokkum, internet sources

2. Standard Maritime Navigational Vocabulary. M. BAŞ, B. TOZAR, 2001, ISBN 975-94706-1-6, İstanbul,

3. R.L. TALLACK, Commercial Management for Ship Matters, Nautical Institute, London, 2000,

4. E.A. STOKOE, Reed’s Ship Construction for Marine Students, Thomas Reed Publication, 1996.

English For Maritime Studies, T. N. BLAKEY, Prentice Hall, 2001,

ISBN 0-13-281379-3 (as reference only)

 

Ödevler ve Projeler

Öğrencilerin edindiği denizcilik İngilizcesi terminolojisini pratikte  kullanmaya yönelik ödevler verilecektir.

 

Laboratuar Uygulamaları

--

Bilgisayar Kullanımı

--

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

Hafta

 

Konular

Ders Çıktıları

1

Denmizcilik İngilizcesi dersine giriş , Terminoloji gerekliliğin açıklanması

I

1

GEMİLER, SINIFLANDIRILMALARI, BÖLÜMLERİ, İNGİLİZCE DENİZCİLİK TERİMLERİ

- Gemi tanımı,

- Gemilerin sınıflandırılması,

- Yolcu gemileri, balıkçı tekneleri, yardımcı sınıf gemiler, kargo gemileri (dökme yük gemileri, kuru yük gemileri

I

2

GEMİLER, SINIFLANDIRILMALARI, BÖLÜMLERİ, İNGİLİZCE DENİZCİLİK TERİMLERİ:

- Kargo gemileri (konteynır gemileri, araç taşıyıcı gemiler, soğutma sistemli gemiler, Ro – Ro gemileri, tankerler, LPG ve LNG gemileri)

I

3

GEMİ TERMİNOLOJİSİ

- Gemi yönleri ve güverteler, geminin genel yapısı (ambarlar, ambar kapakları, boru devreleri ve tanklar, Köprüüstü, yaşam mahalli, makine dairesi, genel tanımlar, terimler)

- Gemi boyutları ve ölçüler

I

4

GEMİ TERMİNOLOJİSİ

- Gemi yönleri ve güverteler, geminin genel yapısı (ambarlar, ambar kapakları, boru devreleri ve tanklar, Köprüüstü, yaşam mahalli, makine dairesi, genel tanımlar, terimler)

- Yelkenli tekneler

- Gemi boyutları ve ölçüler

I

6

G enel  Denizcilik terminolojisi-I

- Geminin hareketler, meyil-trim

- sahil yapıları, liman, iskele, rıhtım vs.

III

7

Gemi ölçüm terminolojisi

- Tam boy, en, derinlik, fribord, draft,vs,    

-Yük çizgileri, draft işaretleri vs.

IV

8

Gemi ölçüm terminolojisi

- Kütle ve hacim ölçülendirmesi (DWT-Grosstonnage vs)

- tam yük depleasmanı, deadweight ton, boş depleasmanvsage (DWT), gross tonnage, net tonnage

IV

9

  • Ara sınav

I-II-III-IV

10

Gemi organizasyonu

-Gemi personeli

-  Sorumluluklar ve genel görev tanımları

V

11

  • Demirleme terminolojisi
  • - Irgat
  • - Demirleme sistemleri (loça, bosa,hastanyola vs)
  • - Demir atma/alma sırası standart raporlar

VIIIDARD ENGINE ORDERSrdersw

12

Bağlama halatları ve yerleri

VII

13

Standart makine kumandaları

VIII

14

Standart dümen kumandaları

VIII

 

 

 

Dersin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler ile programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

X

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Ders Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Program Çıktıları

 

a

 

 

 

X

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

X

 

 

 

 

 

 

f

 

 

X

 

X

 

 

X

g

 

 

 

 

X

X

 

X

h

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

X

 

 

 

j

 

 

 

 

X

 

 

 

k

 

X

X

 

 

 

 

X

l

 

 

 

 

X

 

 

 

m

 

 

 

 

X