Geri Dön

Gemicilik - I

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Gemicilik-I

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 111

1 / 1

1,5

2

1

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

B-108

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

20

50

---

30

Dersin İçeriği

Bu ders, denizcilik fakültesi öğrencilerinin gemiler, başlıda bölümleri ve donanımları hakkındaki temel bilgilerini ve başlıca gemi operasyonları konusundaki yeteneklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

 

Dersin Amaçları

 

Bu dersi başarı ile geçen öğrenciler, gemiler ve özellikle ticaret gemileri hakkındaki temel bilgileri kazanmalarının yanısıra gemici bağları yapmak gibi bazı pratik yetenekleri de kazanmış olurlar.

Dersin Öğrenim Kazanımları

I. Gemilerin tanımlanmaları ve sınıflandırmaları

II. Gemi yapıları ve ana parçaları

III. Halatlar ve gemici bağları

IV. Güverte makineleri ve demirleme sistemleri

Öğretim Metot ve Teknikleri

Anlatım, uygulama-alıştırma

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

HOUSE, D.J. Seamanship techniques, Butterworth-Heinneman, London, 2001

Diğer Kaynaklar

DODDS, Don  Modern Seamanship. Lyons Press, London, 2002

HENDERSON, R., Essential Seamanship, Cornell Maritime Press, London, 1994

Ödev ve Projeler

TBD

Laboratuvar Görevleri

Eye splice, Rolling Hitch, Stopper knots (Overhand knot, Figure-eight knot, Heaving line knot, Clove hitch, Timber hitch) Loops like Bowline and Running Knots like Running bowline and Hangman’s knot, Bends like Reef or square knot, Sheet bend

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

1

-

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

60

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

60

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2+2

56

Yıl İçi Sınavları

1

6

6

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

1

2

2

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

74

Toplam İş Yükü/25

 

 

74/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

3

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Gemilerin tanımlanmaları ve sınıflandırmaları

I

2

Ticaret gemileri, savaş gemileri, yardımcı sınıf ve diğer gemilerin özellikleri

I

3

Gemi yapıları ve ana parçaları; Güverte, ambar, ambar kapağı, makine dairesi, borular ve servis tankları

II

4

Gemi yapıları ve ana parçaları; Koferdam ve boru kanalları, portuç ve boya ambarları, köprü üstü, yaşam mahalli, yeke

II

5

Gemi yapıları ve ana parçaları; Postalar, kemereler, boyuna elemanlar, güverte kaplamaları, iskeleler, kaportalar, hava girişleri, iskele ve lumbarağzı donanımları

Gemilerin ölçüleri ve tonajları

II

6

Irgat ve demirleme sistemleri, loça ve zincirlik, demir çeşitleri ve kullanımları

IV

7

Ara sınav

 

8

Zincir tipleri, yapıları ve kullanımları, çalışma ve kesme yükleri, zincir markalamaları

IV

9

Zincir tipleri, yapıları ve kullanımları, çalışma ve kesme yükleri, zincir markalamaları

IV

10

Halatlar, bağlar ve dikişler

III

11

Çok kullanılan gemici bağları ve fonksiyonları, halat manevraları ve komutları, lif ve tel halatların bakım ve depolanmaları

III

12

Gemici bağları uygulamaları

III

13

Yük elleçleme donanımları, bumba, matafora ve kreynler

IV

14

Genel tekrar

 

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

X

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

Program Çıktıları

 

a

 

 

X

X

b

 

 

 

 

c

 

X

X

X

d

X

 

 

X

e

 

X

X

X

f

X

 

 

 

g

X

 

 

 

h

 

X

X

X

i

 

X

 

 

j

 

X

X

X

k

 

 

 

X

l

 

X

 

 

m

X

 

 

X