Geri Dön

Denizcilik Kimyası

 

 

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

 DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği/

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

 

Dersin Adı : Denizcilik Kimyası

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

CHEM114

Güz

3

4

3

-

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

PRU Online

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  -

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

%100

%

%

%

Dersin İçeriği

Kimyada temel kavramlar, kimyasal reaksiyonlar, gazlar, termokimya, ısı, iş, reaksiyon ısısı, kimyasal denge, asit ve bazlar, elektrokimya, korozyon ve korozyon kontrolü, deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, su sertliği, yakıt ve yağlar, gemi boyaları

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, diğer mühendislik derslerinde öğrencilerin ihtiyaç duyacakları temel bilim alt yapısının verilmesidir. Gemide karşılaşılabilecek kimyasal olayları çözümleyebilecek kavramsal bilgiyi edinebilmeleri hedeflenmektedir.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler

 1. Kimyasal denklemlerin çözüm metotları
 2. Kimyasal denge ve asit-bazlar
 3. Termokimya
 4. Elektrokimya
 5. Korozyon ve korozyon kontrolü
 6. Gemi boyaları
 7. Yakıtlar ve yağlar

Gibi konularda temel düzeyde bilgi sahibi olacaktır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Power point sunumlar, sınıf içi çalışmalar

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

 

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

 • Petrucci R., Harwood W., Herring F., General Chemistry,Prentice Hall, 2008
 • Brown L., Holme T., Chemistry for Engineering Students, Brooks/Cole     Cengage Learning, 2006
 • Peter A.,Loretta J.; Chemistry; W.H Freeman and Comany,1997

Taylor D. A.; Introduction to Marine Engineering, Elsevier Butterworth- Heinemann, 2006

Diğer Kaynaklar

 • Naval Application of Chemistry

Frederick A Lowenheim.;  Electroplating, Fundamentals of Surface Finishing, Mc Graw-Hill

Ödevler ve Projeler

 

Dönem içerisinde ödev, proje ve sınıf içi çalışmalar ile öğrenciler desteklenmektedir.

Laboratuar Uygulamaları

Asit-bazlar; elektrokimya; su sertliği ve yakıt-yağlar konularında deneyler yapılmaktadır

Bilgisayar Kullanımı

ppt sunum

                   

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

5

10

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

10

Laboratuar Uygulaması

4

10

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

100

 

 

 

AKTS/

İŞYÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Saat

Toplam İş yükü

Ders

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

1

15

15

Kısa Sınavlar

5

2

10

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

10

10

Laboratuar Uygulaması

4

2

8

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

15

16

Toplam İş Yükü

 

 

100

Toplam İş Yükü/25

 

 

100/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 

 

  DERS PLANI

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Temel kavramlar

I

2

Kimyasal reaksiyonlar

I-II

3

Gazlar

I-II

4

Termokimya: Isı, İş, Reaksiyon Isısı

I-II

5

Kimyasal Denge

I-II

6

Kimyasal Denge ve Asit-Bazlar

I-II

7

Asit ve Bazlar

I-II

8

Ara Sınav

 

9

Elektrokimya

I-III

10

Korozyon ve Korozyon Kontrolü

I-III

11

Su kimyası

III-IV

12

Su sertliği

IV-V-VI

13

Yakıtlar ve Yağlar

V-VI

14

Proje Sunumları

 

 

Dersin Deniz Ulaştırma ve İşletme  Mühendisliği / Gemi Makineleri İşletme Programıyla İlişkisi

 

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

       

 1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

 

 

Ders çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

Program Çıktıları

 

a

X

X

X

 

 

 

b

 

X

 

X

 

X

c

 

 

X

 

 

 

d

 

 

X

 

 

X

e

X

X

X

 

 

 

f

 

 

 

 

X

X

g

X

 

 

 

 

 

h

 

 

X

X

 

 

i

 

 

 

X

X

X

j

 

 

 

X

X

X

k

 

 

X

X

 

 

l

 

 

 

 

X

X

m

 

X

 

X

X

X