Geri Dön

Fizik-I

 

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Dersin Adı : Fizik-I

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

 

 

PHYS111

1/1 (Güz)

3

4

3

-

-

Bölümler

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Dersin Veren Öğretim Üyeleri

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

Web Adresi

http://pruonline.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilimler

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Tasarımı

İnsan ve Toplum Bilimleri

80

10

10

-

Dersin Tanımı

Giriş, ölçüm, tahmin, 1-b kinematik, 2-b ve 3-b kinematik, Newton yasaları, doğrusal dinamik ve dönme dinamiği, iş ve enerji, doğrusal ve açısal momentum, denge mekaniği, sıvılar, titreşimler ve dalgalar, termodinamik.

 

Dersin Amacı

 

  1. Klasik mekanik ve ilgili fiziksel büyüklükler temelinde öğrencilere uygulamalar yapabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmak.
  2. Öğrencileri programları ile ilgili mühendislik problemlerine hazırlamak.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

PHYS 111 “Fizik-I” dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanır

  1. Mühendislikte fiziğin temel terimlerini ve uygulamalarını tanımlama
  2. Farklı birim sistemlerindeki fiziksel büyüklüklerle çalışma
  3. Bir sistemin nicel ve nitel fiziksel büyüklüklerini tanımlama
  4. Farklı fiziksel büyüklükleri birbirinden türetme
  5. Etkin fiziksel faktörlerin açıklamalarını öğrenme
  6. Denizcilik teknoloji gerekliliklerine fiziksel büyüklüklerin entegrasyonu
  7. Bu gereklilikler için çözümleri araştırma ve inceleme
  8. Temel proje yönetimi

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Dersler, gösteriler, dönem projesi.

Staj yeri

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

Giancoli C.D., Physics For Scientists & Engineers, 4th Ed., Pearson Education Inc., 2008.

Diğer Kaynaklar

http://ocw.mit.edu/courses/physics/

Ödevler ve Projeler

Öğrencilerin, dersin akışında gösterecekleri gayrete yardımcı olması ve sınavlara hazırlanmaları için, ders kitabının bazı bölümlerini okumaları ve ders kitabında sunulan problemleri çözmeleri önerilecektir. Ayrıca, öğrenciler dönem sonunda, “Denizcilikte Fizik” hakkında bir konuda proje sunacaklardır.

Laboratuvar Uygulamaları

Öğrenciler ilgili deneyleri, paralel bir lab. dersinde (PHYS 111L) yapacaklardır.

Bilgisayar Kullanımı

Öğrenciler, projelerini geliştirmek ve hazırlamak için bilgisayar kullanacaklardır.

Diğer Etkinlikler

Ders konuları ile ilgili haftalık kısa sınavlar verilecektir.

                   

 

Başarı Değerlendirme

Ölçütleri

Etkinlik

Adet

Değerlendirmeye Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

25

Kısa Sınavlar

10

20

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

15

Laboratuvar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Staj

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Nota Katkısı, %

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Nota Katkısı, %

 

40

TOTAL

 

100

 

 

AKTS/

İş Yükü Tablosu

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

10

1

10

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

14

14

Laboratuar Uygulaması

 

 

 

Uygulama

3

3

9

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

2

2

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

93

Toplam İş Yükü/25

 

 

93/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 

DERS PLANI

 

 

Hafta

Konular

Ders Çıktısı

1

Giriş, ölçüm, tahmin, birimler, boyut analizi, matematik hatırlatmaları.

I-V

2

Referans çerçeveleri, yer değiştirme, hız, ivme, sabit ivmeli hareket.

I-V

3

Vektörler ve skalerler, 2-b ve 3-b vektör kinematiği, eğik atış hareketi.

I-V

4

Kuvvet, kütle, ağırlık, Newton’un hareket yasaları.

I-V

5

Sürtünme, dairesel hareket.

I-V

6

İş, enerji, kinetik enerji, iş-enerji ilkesi, güç.

I-V

7

Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler, potansiyel enerji, enerjinin korunumu.

I-V

8

Ara sınav.

I-V

9

(Doğrusal) momentum ve kuvvetle ilişkisi, momentumun korunumu, çarpışmalar, impuls.

I-V

10

Kütle merkezi, ötelenme ve dönme hareketi, açısal büyüklükler, dönme dinamiği.

I-V

11

Açısal momentum ve torkla ilişkisi, açısal momentumun korunumu.

I-V

12

Denge koşulları, statik, stabilite ve balans.

I-V

13

Maddenin halleri, yoğunluk, sıvılar, basınç, Pascal ilkesi, kaldırma kuvveti ve Arşimet ilkesi; titreşimler, dalgalar, termodinamik.

I-V

14

Tekrar ve Dönem Projeleri Sunumu.

V-VIII

 

 

 

 

 

 

Dersin Deniz Ulaştırma ve İşletme  Mühendisliği  Programıyla İlişkisi

 

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

X

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

X

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

X

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

X

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

         1: Az, 2: Kısmî, 3: Tam

 

Program Çıktıları ve Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Program    Çıktıları

 

a

X

X

X

X

X

X

X

X

b

X

X

X

X

X

X

X

X

c

X

X

X

X

X

X

X

X

d

 

 

 

 

 

 

 

X

e

X

X

X

X

X

X

X

X

f

 

 

 

 

 

 

 

X

g

 

 

 

 

 

 

 

X

h

 

 

 

 

 

X

X

X

i

 

 

 

 

 

 

 

X

j

 

 

 

 

 

 

 

X

k

 

 

 

 

 

X

X

X

l

 

 

 

 

 

X

X

X

m

X

X

X

X

X

X

X

X