Geri Dön

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME PROGRAMI

NEDEN PRU DMYO “GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME PROGRAMI”NI TERCİH ETMELİSİNİZ?

Bu programdan mezun olanlar, deniz stajlarını da tamamlayarak 3000 KW büyüklüğe kadarki gemilerde makine vardiya zabiti yeterliği kazanırlar. Ancak, Gemi Makineleri İşletme programı eğitimini PRU DMYO gören zabit adayları çok özel ayrıcalıklara sahip olacaklardır. Tüm eğitimler, uzakyol mühendisi ehliyetine sahip çok deneyimli “Denizci Eğitimci” öğretim elemanları tarafından, Dünya çapında modern laboratuvar ve simülatörler desteğinde yapılmaktadır. Ayrıca, öğrenciler açık deniz stajının bir kısmını, “PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ GEMİSİ’nde yapma imkanına sahiptirler. Bu programdan mezun olduktan sonra Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği “lisans” programına dikey geçiş yapmak da mümkündür. Bu öğrenciler, PRÜ DMYO daki eğitimlerinin kalitesi nedeniyle fakülte eğitimini de başarı ile sürdürmekte ve uzakyol vardiya mühendisliği/başmühendisliğine kadar yükselme olanağı kazanmaktadır. Bu programda öğrenim görecek öğrenciler, Türkiye’de bir ilk olarak; öğrenim ücretinin büyük bir kısmını mezun olduktan sonra “İş Garantili” olarak ödemek suretiyle, çok az bir ücret ödeyerek öğrenimlerini gerçekleştirebilirler.

Öğrencilerimiz gerekli eğitim başarısını gösterdikleri taktirde Denizcilik Fakültemizin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programına dikey geçişle lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. Ayrıca, bu program mezunları; Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans tamamlayabilirler.

DMYO müfredatı STCW 2010’a tam uyumludur.

İŞ OLANAKLARI

Mezunlar, 3000 KW büyüklüğe kadarki gemiler için en çok tercih edilen makine vardiya zabitleri olmaktadırlar. Ayrıca, meslekte edineceği tecrübe ve ileride alacağı ilave eğitimler ile ya da lisans programına dikey geçiş yaparak uzak yol vardiya mühendisliğine/Başmühendisliğe kadar yükselenler için daha kazançlı iş olanakları da mevcuttur.

Gemi makineleri işletme programı; esas olarak gemi makine vardiya zabiti yetiştirmeyi amaçlamasının yanı sıra, gemilerdeki teknik donanım çeşitliliği nedeniyle mezunlarına ileri matematik, fizik, kimya, teknik resim, bilgisayar, statik, dinamik ve ısı transferi konularında da sektörde ihtiyaç duyulan bilgiyi kazandırmaktadır. Bu donanımlara sahip mezunlar, şirketlerde ve kara tesislerinde

  • Bakım teknisyeni,
  • Onarım teknisyeni,
  • Denizcilik işletmeleri teknik destek elemanı gibi pek çok alanda iş bulma olanağına sahip olurlar.

PROGRAM HAKKINDA

Gemi Makineleri İşletme programının ana amacı mezunlarını  deniz ticaret filosunun makine zabitliği görevlerine hazırlamaktır. Mezunlar, Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirtilen stajlarını tamamlamladıktan ve sınavları geçtikten sonra  Makina Vardiya Zabiti olacaklardır. Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde bilfiil denizde makina zabiti görevlerini yaptıktan sonra 2. Makinist, ve bilahare Baş Makinist olabileceklerdir. Mezunlarımız Dikey Geçis Sistemi ile 4 yıllık fakülte ve yüksek okulara devam ederek Uzakyol Vardiya Mühendisi/ Makinisti    olabileceklerdir. Yine Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirtilen sürede denizde makina vardiya zabitigörevi yaptıktan sonra İngişlizce dil yeterliliğini sağladıkları takdirde, sınavla Uzakyol Makina Vardiya Zabiti olabilmektedirler. Mezunlar ayrıca denizcilik şirketleri, tersaneler, limanlar ve benzeri sahil tesislerinde de mesleklerine yönelik görevlerde çalışabileceklerdir.

Akademik eğitim dört sömestri’den oluşmaktadır. Mezuniyet hakkını alabilmek için öğrencilerin akademik eğitim içinde yönetmelikle belirlenen 30-60 günlük işyeri stajlarını yapmaları gerekmektedir. Makine zabitliği yeterliliği almak için ise öğrenciler mezuniyet sonrasında  Yönetmelikte belirtilen  (halen 12 aylık) deniz stajı yapmak zorundadırlar.

Öğrenciler öncelikle temel düzeyde Matematik, Fizik, Denizcilik Kimyası, Bilgi Ve İletişim Teknolojisi derslerini takiben, Gemi Makineleri, Atölye, Malzeme Bilgisi, Yardımcı Makineler, Teknik Resim,  Denizcilik İngilizcesi, Deniz Hukuku, Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri, Denizde Güvenlik, Gemi Ana Ve Yardımcı Makinaları, Gemi  Elektroniği, Otomatik kontrol alanlarında uzmanlaşırlar. Programı ve işyeri stajını başarı  ile tamamlandığında, öğrencilere “Gemi Makineleri İşletme” Ön Lisans Diploması” verilir. Program müfredatı STCW 2010’a tam uyumludur.

MİSYON

“ATATÜRK İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türk Denizcilik Örf, Adet, Ananeleri çerçevesinde; Uluslararası  Kalitesi Standartlarında eğitim ve öğretim vererek 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip; Dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte, mükemmel eğitilmiş; Öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünebilen, yaratıcı, ekip çalışması yapabilen, girişimci, kendini sürekli olarak geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yeteneklerini geliştirmiş, çağdaş, köklü ve kültürlü, insanı seven ve sayan, sosyal sorumluluk ve yurttaşlık bilincine sahip gençler yetiştirilmesidir.

Üniversitemizin temel misyonu doğrultusunda, “Ülkemiz insanına doğrudan katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesi; Çağdaş Eğitim Programlarının uygulanması, bu programları belirli sayıdaki sosyal, kültürel ve insan bilimleri programları ile desteklenmesi ve açtığı her program örnek alınan bir eğitim ve öğretim kurumu olmak hedeflemektedir.

VİZYON

Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel rekabet ortamında; mesleki ve akademik eğitim arasında işbirliği, uyum ve sinerji yaratmaktır.

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, ön lisans seviyesinde (Seviye 5)  öğrenim veren bir programdır.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne not belgesi (Transkript), ders içerikleri ve dilekçe ile müracaat ederek ilgili derslerden muafiyet talebinde bulunmaları gerekmektedir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen derslere “Denizcilik Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu” tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilir. Öğrenciler, muaf oldukları derslerin toplam kredi yükünü geçmeyecek şekilde, ders alma kurallarına uygun olarak bir üst yarıyıldan ders alabilirler.

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, ÖSYM Kılavuzunda belirtilen esaslar dahilinde yeterli puanı almak kaydıyla veya meslek liselerinden mezun olanlar için belirtilen özel yerleştirme uygulmasından yararlanmak; gemiadamı olabilmek için yeterli sağlık şartlarını karşılamak; DMYO tarafından yapılan mülakatta başarılı olmak kaydıyla  üniversitemizde ön lisans öğrenimi görmeye hak kazanırlar.

PROGRAM TANIMI

Gemi Makineleri İşletme ön lisans programının ana amacı mezunlarını deniz ticaret filosunun makine zabitliği görevlerine hazırlamaktır. Mezunlar, Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla 2. Makinist görevlerini takiben Baş Makinist olarak hizmet edeceklerdir. Mezunlar ayrıca denizcilik şirketleri, tersaneler, limanlar ve benzeri sahil tesislerinde de mesleklerine yönelik görevlerde çalışabileceklerdir. Mezunlarımızın DGS sistemi ile dört yıllık fakülte ve yüksekokullara dikey geçiş yaparak veya Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirtilen özel şartlardan istifade ederek Uzakyol Makina Vardiya Mühendisi/Zabiti olabilmeleri de mümkündür. Program “STCW 2010 sözleşmesi” ve “Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve eğitim öğretim faaliyetleri bu esaslar dahilinde  yürütülmektedir. Programımız mezunlarımızın dikey geçiş yapabilmelerini kolaylaştırmaları amacıyla dört yıllık fakülte/yüksek okul programlarının ilk iki yıllık programları ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.