Geri Dön

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

GEMİ İNŞAATI PROGRAMI

NEDEN PRU DMYO “GEMİ İNŞAATI PROGRAMI”NI TERCİH ETMELİSİNİZ?

Piri Reis Üniversitesinin konuşlandığı Tuzla bölgesi gemi inşa ve onarım tesislerinin en yoğun olduğu bölgedir. Bu bölgede eğitim gören PRÜ Gemi İnşaatı Programı öğrencileri sektörün içinde en gerçekçi bir şekilde eğitim görme imkanına sahip olmaktadırlar.Farklı tipte gemilerin inşa edildiği ve büyük bakım ve onarımlarının yapıldığı tersanelerde, gemi ve yat bakım ve onarım tesislerinde ve atölyelerinde ancak nitelikli ve uygun şekilde eğitilmiş gemi inşa teknisyen ve teknikerleri görev yapabilmektedir. Bu programdan mezun olanlar; gemi inşaatı alanında 2 yıllık bir gemi inşa teknikeri ön lisans diplomasına sahip olmanın yanı sıra, gemilerin bakım ve tutumu konusunda yeterli eğitimi almış teknik eleman bilgi ve yeterliğine de sahip olacaklardır. Gemi İnşaatı Programı mezunları, gerekli başarıyı gösterdikleri takdirde dikey geçiş ile ilgili mühendislik lisans bölümlerinde eğitimlerine devam etme fırsatına sahip olacaklardır. Bu programda öğrenim görecek öğrenciler, Türkiye’de bir ilk olarak; öğrenim ücretinin büyük bir kısmını mezun olduktan sonra “İş Garantili” olarak ödemek suretiyle, çok az bir ücret ödeyerek öğrenimlerini gerçekleştirebilirler.                                                                

Bu program mezunları; Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Gemi ve Yat Tasarımı lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans tamamlayabilirler.

İŞ OLANAKLARI                                                                             

PRÜ Gemi İnşaatı Programı mezunları esas olarak gemi inşaatı teknikeri olarak öncelikle büyük tersanelerde iş bulma olanağına sahiptir. Mezunlar ayrıca, teknik resim, kaynak teknolojileri, atölye çalışmaları ve gemi onarımı alanlarında rahatlıkla iş bulabilirler.

PROGRAM HAKKINDA

Gemi İnşaatı programının ana amacı mezunlarını ticari denizcilik güverte zabitliği görevlerine hazırlamaktır. Mezunlar, askeri ve sivil ticari gemilerin, deniz yapıları da dahil olmak üzere, denizde yüzen bütün yapıların, tasarım, inşaat ve onarımından sorumludurlar. Bu bölümde sunulan eğitim,

  • Ticari gemiler,
  • Yolcu gemileri, Feribotlar,
  • Savaş Gemileri, Fırkateynler, Destroyerler, Uçak Gemileri, Amfibi Gemiler,
  • Denizaltılar ve sualtı araçları,
  • Açık deniz Petrol Sondaj Platformları, Yarı Batıklar, Yüzer Petrol Üretim ve Depolama Gemileri,
  • Yüksek hızlı tekneler, Hava Yastıklı Gemiler, Çok Tekneli Gemiler, Kanatlı tekneler,
  • İş platformları ve tekneleri, Balıkçı tekneleri, Römorkörler, Pilot Gemileri, Kurtarma Botları,
  • Yatlar, Megayatlar ve diğer gezi amaçlı tekneler,
  • Eğlence ve turistik amaçlı yüzer cihazlar,

gibi deniz yapılarının tasarımını, üretimini ve bakım-onarımını kapsamaktadır.

Akademik eğitim dört sömestri’den oluşmaktadır. Mezuniyet hakkını alabilmek için öğrencilerin zorunlu mezuniyet stajları bulunmaktadır. Öğrenciler öncelikle temel düzeyde gemi inşaatı, teknik resim, atölye, gemi geometrisi, gemi üretim yöntemleri, ana tahrik güç sistemleri, gemi sevk sistemleri, tersane organizasyonu, gemi stabilitesi alanlarında uzmanlaşırlar. Program başarı ile tamamlandığında, öğrencilere “Gemi İnşaatı Ön Lisans Diploması” verilir.

MİSYON

“ATATÜRK İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türk Denizcilik Örf, Adet, Ananeleri çerçevesinde; Dünya Kalitesi ve Standartlarında eğitim, öğretim vererek, araştırma yaparak 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip; Dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte, mükemmel eğitilmiş; Öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünebilen, yaratıcı, ekip çalışması yapabilen, girişimci, kendini sürekli olarak geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yeteneklerini geliştirmiş, Çağdaş, köklü ve kültürlü, insanı seven ve sayan, Sosyal sorumluluk ve yurttaşlık bilincine sahip gençler yetiştirilmesi, ayrıca;

Ülkemiz insanına doğrudan katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesini; Çağdaş Eğitim Programlarının uygulanması, bu programları belirli sayıdaki sosyal, kültürel ve insan bilimleri programları ile desteklenmesi ve açtığı her program örnek alınan bir üniversite olunmasını hedeflemektedir.

VİZYON

Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel rekabet ortamında; mesleki ve akademik eğitim arasında sinerji yaratmaktır.

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, ön lisans seviyesinde (Seviye 5) öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF, FD harfi olmayan ve GNO’su 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği krediyi sağlayan ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler  diploma almaya hak kazanırlar.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden YÖK tarafından halihazırda denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne not belgesi (Transkript), ders içerikleri ve dilekçe ile müracaat ederek ilgili derslerden muafiyet talebinde bulunmaları gerekmektedir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen derslere “Denizcilik Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu” tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilir. Öğrenciler, muaf oldukları derslerin toplam kredi yükünü geçmeyecek şekilde, ders alma kurallarına uygun olarak bir üst yarıyıldan ders alabilirler.

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, ÖSYM Kılavuzunda belirtilen esaslar dahilinde yeterli puanı almak kaydıyla veya meslek liselerinden mezun olanlar için belirtilen özel yerleştirme uygulamasından yararlanmak; gemiadamı olabilmek için yeterli sağlık şartlarını karşılamak; DMYO tarafından yapılan mülakatta başarılı olmak kaydıyla  üniversitemizde ön lisans öğrenimi görmeye hak kazanırlar.

PROGRAM TANIMI

Gemi İnşaatı ön lisans programının (müfredat) ana amacı mezunlarını mesleki çalışma ve tasarım, üretim becerisini kazandırmaktır. Mezunları mesleki ve akademik hayata, lisans eğitimine devam edecek şekilde çalışmaya teşvik etmektir. Öğrencilere takım çalışması, yazılı sözlü iletişim, bilgileri bütünleştirip problem çözme ve karar verme ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir eğitim temeli vermektir. Öğrencilere modern kuramsal ve kavramsal gelişmeye ek olarak randımanlı ve yaratıcı çalışma yapabilecekleri ortamlarda gerekli becerileri kazandırmaktır. Öğrencilere yazılı/sözlü sunum becerileri ve üretim araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmaktır.