Geri Dön

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

NEDEN  “DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI”NI TERCİH ETMELİSİNİZ?

Deniz ve Liman İşletmeciliği programının amacı mezunlarını deniz teknik ve ticari yönetim, limanlar ve terminaller, gemi acentacılığı ve gemi sigortacılığı şirketlerindeki görevlere hazırlamaktır. Öğrenciler temel dersleri takiben, Seyir, Gemicilik, Gemi Yapısı ve Dengesi, Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi, Deniz Teknik ve Ticari İşletmeciliği ve Liman İşletmeciliği ve Yönetimi gibi dersler alarak alanlarında uzmanlaşırlar. Program başarı ile tamamlandığında öğrenciler Deniz ve Liman İşletmeciliği ön lisans diploması ve Yakın Yol Vardiya Zabiti ehliyetine sahip olabilecektir. Öğrencilerimiz gerekli eğitim başarısını gösterdikleri takdirde dikey geçiş ile fakültelerin ilgili lisans bölümlerinde eğitimlerine devam edebileceklerdir. Bu programda öğrenim görecek öğrenciler, Türkiye’de bir ilk olarak; öğrenim ücretinin büyük bir kısmını mezun olduktan sonra “İş Garantili” olarak ödemek suretiyle, çok az bir ücret ödeyerek öğrenimlerini gerçekleştirebilirler.

Öğrencilerimiz gerekli eğitim başarısını gösterdikleri taktirde Denizcilik Fakültemizin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programına dikey geçişle lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. Ayrıca, bu program mezunları; Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Güverte, İşletme , Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans tamamlayabilirler.

İŞ OLANAKLARI

Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı mezunları, sahip oldukları Yakın Yol Vardiya Zabiti  ehliyeti sayesinde liman içerisinde görev yapan 500 grostondan küçük teknelerde de kaptanlık yapabileceklerdir. Bu yetenekleri ile DLİ görevini de daha verimli olarak yapabileceklerdir. Mezunlar ayrıca, yerli ve yabancı liman operatörleri, terminaller, gemi acentaları ve armatörlük şirketlerinde de rahatlıkla iş bulabileceklerdir.

PROGRAM HAKKINDA

Deniz ve Liman İşletmeciliği programının (müfredat) ana amacı (mezunlarını) stajyerlerini ticari denizcilik sınırlı vardiya zabitliği ve deniz ve liman işletmeciliği görevlerine hazırlamaktır. Mezunlar, uygun gemilerde sınırlı vardiya zabiti olarak hazırlık dönemini takiben, sınırlı birinci zabit ve sınırlı gemi kaptanları olarak, denizcilik ve liman işletmelerinde idari ve teknik alanlarda hizmet edeceklerdir. Mezunlar ayrıca denizcilik, brokerlik, gemi kumanyası temini, deniz sigortacılığı, insan kaynakları, liman yönetimi ve benzeri alanlardaki pozisyonlarda da çalışabileceklerdir.

Akademik eğitim dört sömestri’den oluşmaktadır. Mezuniyet hakkını alabilmek için öğrencilerin zorunlu mezuniyet stajları bulunmaktadır. Sınırlı vardiya zabitliği yeterliliği almak için ise öğrenciler ikinci yılın sonunda 12 aylık deniz stajı yapmak zorundadırlar. Öğrenciler öncelikle temel düzeyde matematik, fizik, bilgi ve iletişim teknolojisi derslerini takiben, seyir, gemicilik, vardiya standartları, denizcilik ingilizcesi, deniz hukuku, uluslararası denizcilik sözleşmeleri, yük operasyonları, denizde güvenlik gemi ve gemi yönetimi alanlarında uzmanlaşırlar. Program başarı ile tamamlandığında, öğrencilere “Deniz ve Liman İşletmeciliği Önlisans Diploması” verilir. Program müfredatı STCW 2010’a tam uyumludur.

MİSYON

“ATATÜRK İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türk Denizcilik Örf, Adet, Ananeleri çerçevesinde; Dünya Kalitesi ve Standartlarında eğitim, öğretim vererek, araştırma yaparak 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip; dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte, mükemmel eğitilmiş; öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünebilen, yaratıcı, ekip çalışması yapabilen, girişimci, kendini sürekli olarak geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yeteneklerini geliştirmiş, çağdaş, köklü ve kültürlü, insanı seven ve sayan, sosyal sorumluluk ve yurttaşlık bilincine sahip gençler yetiştirilmesi, ayrıca;

Ülkemiz insanına doğrudan katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesini; Çağdaş Eğitim Programlarının uygulanması, bu programları belirli sayıdaki sosyal, kültürel ve insan bilimleri programları ile desteklenmesi ve açtığı her program örnek alınan bir üniversite olunmasını hedeflemektedir.

VİZYON

Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel rekabet ortamında; mesleki ve akademik eğitim arasında sinerji yaratmaktır.

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Önlisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, ön lisans seviyesinde (Seviye 5) öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF, FD harfi olmayan ve GNO’su 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği krediyi sağlayan ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler  diploma almaya hak kazanırlar.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne not belgesi (Transkript), ders içerikleri ve dilekçe ile müracaat ederek ilgili derslerden muafiyet talebinde bulunmaları gerekmektedir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen derslere “Denizcilik Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu” tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilir. Öğrenciler, muaf oldukları derslerin toplam kredi yükünü geçmeyecek şekilde, ders alma kurallarına uygun olarak bir üst yarıyıldan ders alabilirler.

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, ÖSYM Kılavuzunda belirtilen esaslar dahilinde yeterli puanı almak kaydıyla veya meslek liselerinden mezun olanlar için belirtilen özel yerleştirme uygulamasından yararlanmak; gemiadamı olabilmek için yeterli sağlık şartlarını karşılamak; DMYO tarafından yapılan mülakatta başarılı olmak kaydıyla  üniversitemizde ön lisans öğrenimi görmeye hak kazanırlar.

PROGRAM TANIMI

Deniz ve Liman İşletmeciliği önlisans programının (müfredat) ana amacı (mezunlarını) stajyerlerini ticari denizcilik sınırlı vardiya zabitliği görevlerine hazırlamaktır. Mezunlar, uygun gemilerde sınırlı vardiya zabiti olarak hazırlık dönemini takiben, uygun gemilerde sınırlı kaptan olarak hizmet edeceklerdir. Mezunlar ayrıca denizcilik, brokerlik, gemi kumanyası temini, deniz sigortacılığı, insan kaynakları, liman yönetimi ve benzeri alanlardaki pozisyonlarda da çalışabileceklerdir. Program “STCW 2010 sözleşmesi” ve “Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.