Geri Dön

Research Methodology

PİRİ REİS UNIVERSITY

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

(MS VE PhD ProgramI)

2018- 2019 Ders Katalog Formu

 

Dersin Adi:  Araştırma Metodolojisi

Seviye: MS/PhD

 

Dersin Kodu

 

 

Yarıyıl

 

Kredisi

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

MTME

539/639

2017/GUZ

 

 

3

0

0

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Dersi veren Öğretim Üyesi

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

İnternet Adresi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü

Zorunlu

Course Language

English

Dersin Önkoşulları

  -

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Finance

Temel Mühendislik

İnsan ve Toplum Bilim

10

60

30

 

 Dersin İçeriği

Bu ders, araştırmanın kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel bir araştırma boyunca uygun metodolojiyi tasarlama ve bunlara uyma konusunda temel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.Ders, hem Master hem de Doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Ders, araştırma metodolojisine kısa bir genel bakış sunar. Bir araştırma probleminin tanımlanması, çeşitli araştırma tekniklerinin, karşılaştırmalı metotların yanı sıra kalitatif ve kantitatif metotlar gibi temel bilgiler ders kapsamında ele alınmaktadır.

 

Dersin Amacı

 

1. Bilimsel araştırmanın ne olduğunu tanımlamak.

2. Araştırmanın amaçları ve motivasyonu hakkında bilgi vermek.

3. Araştırma türlerini ortaya koymak ve yaklaşım farklılıklarını sağlamak

4. Araştırma yöntemleri ve metodoloji arasındaki farkı tartışmak

5. Araştırma sürecini ve kalite araştırması kriterlerini tartışmak

6. Araştırma probleminin tanımlanmasından başlayarak bir araştırma tasarlama hakkında bilgi vermek.

7. Adaylara bir araştırma yapmaları ve tamamlanmış bir araştırmanın sonuçlarını sunmaları için bir ortam sağlamak

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersi geçen öğrenciler:

I. Bilimsel araştırmanın ne olduğunu daha iyi anlayın.

II. Farklı araştırma türlerinin gereksinimlerini ayırt edebilme.

III. Bir araştırmanın temel gereksinimlerini belirleyebilir.

IV. Araştırmalarını tasarlayabilir ve çalışmaları için araştırma soruları oluşturabilir.

V. Araştırmaları için kriterleri ve değişkenleri belirleyebilme.

VI. Kullanabilecekleri araştırma yöntemlerini anlayın ve karar verin.

VII. Araştırma metodolojisinin temel gereksinimlerini karşılamak için küçük ölçekli bir araştırmayı tamamlayabilir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders üç saatlik resmi oturumlarda gerçekleştirilecektir. Araştırma metodolojisi ile ilgili temel bilgileri ele aldıktan sonra, seçilen araştırma makaleleriyle öğrencilerin konuyla ilgili anlayışlarını geliştirmek için sınıf içi tartışmalar yapılacaktır. Araştırmanın temelleri tartışılıp sindirildikten sonra, öğrencilerden iki ayrı küçük ölçekli araştırma yapmaları istenecek ve bunları sınıfta izleyicilerle birlikte sunmaları istenecektir. Sınıf içi tartışmalardan sonra, çalışmalarını yazılı olarak vermeleri istenecektir. Tartışma, araştırma türünün belirlenmesi, araştırma sorularının formüle edilmesi, değişkenlerin belirlenmesi, yöntemler vb. Gibi araştırma tasarımıyla ilgili konuları içerecektir.

Uygulamanın Yapıldığı Yer

Sınıf eğitimi

Ders Kitabı

Research Methodology (C.R. Kothari),

Diğer Kaynaklar

Web siteleri, filmleri e-kitaplar, dergiler.

Ev ödevi ve Projeler

Araştırma raporları ile birlikte verilen konularda iki ayrı sunum.

Laboratuvar Uygulamaları

 

Bilgisayar Kullanımı

Araştırma programına göre ofis programları ve diğer özel amaçlı yazılımlar

Diğer Aktiviteler

 

                   

 

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı %

Derse Devam

 

 

Yıl İçi Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projeler  

1

40

Laboratuvar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj (varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan çalışması

 

 

Final Sınavı

1

60

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı

 

40

 Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

60

TOPLAM

 

100

 

AKTS/

ÇALIŞMA TABLOSU

Yarıyıl İçi Çalışmalar

Adedi

Saat

Toplam Is Yükü

Ders

15

4

60

Yıl İçi Sınavları

 

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Proje

1

50

50

Laboratuvar Uygulaması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

25

25

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

50

50

Toplam İş Yükü

 

 

157

Toplam İş Yükü/25

 

 

157/25

Ders AKTS Kredisi

 

 

6

 

 

HAFTA

KONULAR

DERS ÇIKTISI

1

Meaning and Objectives of Research

I

 

2

Types of Research

II

3

Types of research

III

4

Research methods versus methodology

III,IV

5

Research process and criteria for quality research

IV

6

Defining a research question

IV,V

7

Techniques in formulating research question

IV,V

8

In-class presentation of the first assignment and discussions

I-V

9

Research design

VI

10

Different types of  research

II

11

Setting variables and setting scientific  base- Qualitative/quantitative

V-VII

12

Preparing sample research for discussion

VI, VII

13

Discussions on sample research papers

VI, VII

14

Individual presentations of  the second assignment and in class comments

VII

15

Individual presentations of  the second assignment and in class comments

VII

 

 

Dersin Deniz Ulaştırma ve İşletme mühendisliği Yüksek Lisans Programıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Bir firmanın sermaye maliyetini nasıl belirleyeceğinizi anlayın.

 

 

X

b

Deney tasarlama ve yapma, verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması becerisi

 

 

X

c

Uzun vadeli borç, tercih payları ve adi hisse senetleri değerlemesi için çeşitli değerleme modelleri uygulayabilme.

 

X

 

d

Çok disiplinli finansman üzerinde çalışabilme becerisi

 

 

X

e

Finans problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı

 

X

 

g

Etkili iletişim becerisi

 

 

X

h

Bir şirkette sermaye bütçelemesinin önemini, rolünü ve tekniklerini açıklayabilecektir.

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenme gereksiniminin ve yaşam boyu öğrenme becerisinin tanınması

 

 

X

j

Çağdaş konular hakkında bilgi

 

 

X

k

Risk ve getiriyi, Deniz Endeksinin çeşitlendirilebilir ve çeşitlendirilemeyen risk ve varlık fiyatlandırma modelini anlayın.

X

 

 

l

Matematik, fen ve finans bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

m

Yönetsel finans ve operasyonlarla ilgili verilerin yorumlanması ve analizi, karar verme sürecinde karşılaşılan sorunların tanınması ve çözümü.

 

X

 

 

 

 

         1: Small, 2: Partial, 3: Full

 

Program Çıktıları Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

VI

Programme Outcomes

 

a

X

X

X

X

 

 

b

X

X

X

X

 

 

c

 

X

X

X

X

X

d

 

 

 

 

X

X

e

 

X

X

X

X

X

f

 

 

 

X

X

X

g

X

X

 

 

 

 

h

X

X

X

X

X

X

i

 

 

X

X

 

X

j

X

X

X

X

X

X

k

 

 

 

 

X

X

l

 

 

 

X

X

X

m

 

X

X

X

X

X