Geri Dön

Strategic Management of Shipping

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı

Ders Katalog Formu

Dersin Adı: Deniz Ulaştırma İşletmeciliği

Derece: Lisansüstü / Doktora

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

MTME 533

Güz

3

3,5

3

0

0

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Seçmeli

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  -

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

30

30

 

40

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilere Deniz işletmeciliği ve yönetiminde stratejik kararlar vermede matematiksel model bilgileri kazandıracaktır.

Dersin Amacı

Deniz işletmeciliğinde yük optimizasyonu, yakıt optimizasyonu, geminin ekonomik ömrünün hesaplanması modellerine ilişkin bilgiler kazandırmak.

 Dersin Çıktıları

Dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki yeteneklere ulaşacaklardır:
I. Deniz ticari işlemeciliği konusunda gerekli bilgi, kavrayış ve becerileri elde eder.

II. Deniz işletmeciliğinde stratejik kararlar vermede matematiksel modellerin kullanılması hakkında bilgi sahibi olur.

III. Liner operasyonları hakkında bilgi sahibi olur.

IV. Ticari denizcilik pazarının ihtiyaçlarını anlar,
V. Deniz işletmeciliğinde sayısal yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

3 saat ders, bazı konularda durum çalışması/pratik

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Derslikler

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

1. Maritime Economics, Martin Stopford, Routledge, 2005.

2. James J. Bucley, The Business of Shipping, Cornell Maritime Press, ISBN-13:978-0-87033-580-8, Maryland, 2008

3. John Evans and Peter Marlow, Quantitative methods in Maritime Economics, Fairplay Pubns; Subsequent edition 1990

Diğer Kaynaklar

Dersin öğretim üyesi tarafından dağıtılacaktır.

 

Ödevler ve Projeler

Ders saati içinde/dışında yapılan durum çalışmaları

Laboratuar Uygulamaları

Gerekli görüldüğünde saha ziyaretleri yapılacaktır.

Bilgisayar Kullanımı

-

                     

 

 

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/

İŞYÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adet

Saat

Toplam İşyükü

Ders

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

3

8

24

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

 

Uygulama

4

3

12

Derse Özgü Staj (Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

24

24

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İşyükü

 

 

122

Toplam İşyükü /25

 

 

122/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Deniz taşımacılığının önemi ve ekonomik büyüklüğü

I, IV

2

Dünya liner taşımacılığının stratejik başlıklar

I, II, III

3

Liner taşımacılıkta stratejik ortaklık ve yönetim şekilleri

I, II, IV, V

4

Worldscale kavramı ve örnek problemler

I, II, IV, V

5

Geminin ekonomik ömrünün hesaplanması

I, II, IV, V

6

Geminin ekonomik ömrünün hesaplanması üzerine uygulamalar

I, II, IV, V

7

Konu tekrarı ve örnek çözümler

I, II, IV, V

8

ARA SINAV

I, II, III, IV, V

9

Optimum sürat modeli

I, II, IV, V

10

Optimum sürat modeli problem çözüm uygulamaları

I, II, IV, V

11

Yük optimizasyonu modeli

I, II, IV, V

12

Yükoptimizasyonu modeli problem çözüm uygulamaları

I, II, IV, V

13

Deniz taşımacılığı üzerine ekonomik hesaplamalar

I, II, III, IV, V

14

Deniz taşımacılığı üzerine ekonomik hesaplamalar

I, II, III, IV, V

15

BİTİRME SINAVI

I, II, III, IV, V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, denizcilik alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).

 

 

X

b

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).

 

 

X

c

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri).

 

X

 

d

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).

 

 

X

e

Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri).

 

X

 

f

Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

X

 

g

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

 

X

h

Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

X

 

i

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).

 

 

X

j

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

 

 

X

k

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

X

 

 

l

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

X

 

 

m

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

X

 

n

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

 

X

o

Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,

disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

 

X

p

Kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana özgü yetkinlik).

 

 

X

 

 

1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

ProgrammeOutcomes & Course OutcomesConnectivity Matrix

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

Programme Outcomes

 

a

X

X

X

X

X

b

 

 

X

X

X

c

 

 

X

X

X

d

 

 

X

X

X

e

 

 

X

X

X

f

X

X

X

X

X

g

 

X

X

X

X

h

 

 

X

X

X