Geri Dön

Seminar

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

Dersin Adı : Seminer

Derece: MS/PhD

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

MTME 540/640

Güz/Bahar

-

-

2

0

0

Bölüm

Fen Bilimleri Enstitüsü/Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Dersin veren Öğretim Üyesi

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

 

 

 

 

Dersin İçeriği

Bu ders, öğrencilerin bir akademik araştırmayı yürütme ve raporlama becerilerini geliştirmek için entegre bir çalışma sunar. Derste, öğrencilerin araştırma alanlarını veya ilgi alanlarını da dahil ederek araştırma metodolojisi içerisinde edindikleri bilgilerini uygulamaları gerekir. Ders ayrıca öğrencilere seyirci önünde konuşma becerilerini geliştirmek, akademik tartışmalar yapmak ve uygun iletişimde bulunmak için uygun bir ortam sunar.

Dersin Amacı

1. Araştırma metodolojisi derslerinde edinilen teknikleri ve bilgileri gözden geçirmek

2. Araştırma alanı hakkında kapsamlı bir literatür taraması için teknikler sağlamak

3. Seçilen bir araştırma konusu hakkında bilgi / bilgi toplama, derleme ve sınıflandırma yöntemlerini sağlamak.

4. Yapılan araştırmaları desteklemek için alan uzmanlarından ilave girdi / bilgi sağlamak.

5. Akademik bir ortam sağlamak ve öğrencilerin araştırma konusunda topladıkları bilgileri sentezlemelerine destek olmak

6. Seçilen bir konuda akademik tartışmalar yapmak için ortam sağlamak

6. Öğrencilerin tamamlanmış bir araştırma hakkında yazılı bir rapor hazırlama becerilerini geliştirmek

7. Tamamlanmış bir araştırmanın etkin bir şekilde sunulması için ipuçları / yöntemler sağlamak

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi geçen öğrenciler:

I. Araştırma metodolojileri hakkındaki bilgilerini tazeleyecektir

II. Seçilen bir konuda ayrıntılı bir literatür taraması yapabilecektir..

III. Alanındaki uzmanlardan konularına ilişkin içgörü ve bilgi edinir.

IV. Araştırmalarıyla ilgili akademik bir rapor hazırlayabilir.

V. Araştırmanın görsel sunumunu hazırlayabilecektir.

VI. Bir grup izleyicide akademik tartışma becerilerini geliştirecektir.

VII. Kamu konuşma becerilerini geliştirecektir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders iki saatlik resmi oturumlarda gerçekleştirilecektir. Araştırma ve çalışma konuları öğrenciler tarafından seçilecek (veya atanacak). Öğrencilerden ayrıntılı bir literatür taraması yapmaları, bir araştırma taslağı hazırlamaları ve öğretim görevlisine sunmaları istenecektir. Öğretim elemanının girdilerini aldıktan sonra araştırmaları devam edecektir. Çalışmalarının ilerlemesini en az bir kez sunmaları ve öğretim görevlisinin geri bildirimini almaları istenecektir. Dönem sonunda, öğretim üyesi tarafından belirtilen tarihte öğrenciler, çalışmalarının sonuçlarını hem yazılı rapor hem de sözlü sunum şeklinde sunacaklardır. Sözel sunum, üniversitenin diğer öğrencilerine ve öğretim üyelerine açık olacaktır.

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Sınıf

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

Research Methodology (C.R. Kothari).

Diğer Kaynaklar

Web siteleri, filmleri e-kitaplar, dergiler.

Ödevler ve Projeler

Bir ara rapor, bir tam araştırma raporu ve sözlü sunum

Laboratuar Uygulamaları

-

Bilgisayar Kullanımı

Araştirma programina göre ofis programlari ve diğer özel amaçli yazilimlar

Diğer Aktiviteler

 

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

30

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

70

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

30

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

70

TOPLAM

 

100

 

 

 

 

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl İçi Çalışmalar

Adedi

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

15

4

60

Vize

 

 

 

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Dönem Ödevi/Proje

1

50

50

Laboratuar Uygulaması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

25

25

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

50

50

Toplam İş Yükü

 

 

157

Toplam İş Yükü/25

 

 

157/25

Ders AKTS Kredisi

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Review on research methodology

I, II

 

2

Selecting/assigning research topic

II

3

Literature Review

II

4

Literature Review

II

5

Literature Review and in-class discussion of the findings

II

6

Data collection

II,III

7

Data collection

II,III

8

Data collection

II,III

9

Guest speaker/ area specialist session in class

III

10

Presentation of interim report-  receiving feedback

IV,VI,VII

11

Collating and revising the data collected

VI

12

Report preparation

VI, V

13

Report preparation

VI, V

14

Delivering the written report and  verbal presentation of the research

I-VIII

15

Delivering the written report and  verbal presentation of the research

I-VIII

 

 

 

 Dersin Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Programlarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, denizcilik alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde

geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).

 

 

X

b

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).

 

 

X

c

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri).

 

X

 

d

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek

yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).

 

 

X

e

Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme

(beceri).

 

X

 

f

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

X

 

g

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü

içinyeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

 

X

h

Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

X

 

i

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla

değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).

 

 

X

j

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek,

alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme

(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

 

 

X

k

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme,

geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

X

 

 

l

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı

iletişim kurar ve kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel

olarakaktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

X

 

 

m

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini

ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

 

X

 

n

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme

(Alana Özgü Yetkinlik).

 

 

X

o

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen

sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

 

X

p

Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,disiplinlerarası

çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

 

X

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları İlişki Matrisi

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

V

Program

Çıktıları

 

a

X

X

X

X

 

b

X

X

X

X

 

c

 

X

X

X

X

d

 

 

 

 

X

e

 

X

X

X

X

f

 

 

 

X

X

g

X

X

 

 

 

h

X

X

X

X

X

i

 

 

X

X

 

j

X

X

X

X

X

k

 

 

 

 

X

l

 

 

 

X

X

m

 

X

X

X

X

N

X

X

X

X

 

O

X

X

X

X

 

p

 

X

X

X

X