Geri Dön

Cargo Operations and Intermodal Transportation

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

Yayın Tarihi:

06.11.2014

Revizyon Tarihi:  

29.09.2017

Revizyon Numarası:

01 

SBE Kurul Karar No:

 

 

Dersin Adı: Kargo Operasyonları ve İntemodel Taşımacılık

Derece: Doktora

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

MTME530

1/2 (Güz)

3

5

3

0

0

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  YOK

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

30

30

30

10

Dersin İçeriği

Bu ders Kargo Operasyonları ve İntermodal Taşımacılık konusunda lisans üstü eğitimde akademik ve mesleki bazda modüler bir altyapı oluşturmayı amaçlamaktadır.  Bu program öğrencilere denizcilik  endüstrisinin önemli elemanlarından olan  Kargo Operasyonları ve İntermodal Taşımacılık  konularında derinliğine bir anlama ve kavrama yeteneği kazandırmak ve global rekabete açık organizasyonlarda liderlik  ve yönetim maharetlerini geliştirme imkanı sunmaktadır.  Bu program denizcilik endüstrisinde üst yönetimde görev almak isteyen, daha önce yönetim görevlerinde bulunmakla birlikte, formal bir manejman eğitimi almamış kişiler için düzenlenmiştir. Bu ders hem endüstri ile ilişkin bilgileri ve hem de deniz lojistiği  ve deniz  ticareti konusunda başarılı olabilmek için gerekli yönetim becerilerini arttırmayı amaçlamaktadır. 

Dersin Amacı

Bu dersin sunumu ile aşağıda belirtilenlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır;

I. Yük İşlemleri ve Operasyonlarınının temel prensiplerini ve amaçlarını tanıtmak

II. Özel Yük İşlemleri ile ilgili bilgi vermek 

III. Kargo Operasyonları gözönüne alınarak Sefer Planlarının hazırlanması konusunda öğrencileri oryente etmek

IV. Öğrencileri lojistik sistem içerisinde Intermodal taşımacılık konsepti ve ana elemanları konusuna oryente etmek 

V. Deniz Taşımacılığı ile ilgili bir case çalışması ile Intermodal Terminallerdeki operasyonlar konusunda Shipperlerin (Gönderen) algılamalarının ne olduğu anlamak

VI. Deniz taşımacılığı kapsamında Intermodal taşımacılıkla ilgili yetenekleri değrelendirebilecek bilgilere sahip olmak

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

I.Yük İşlemleri ve Operasyonlarınının temel prensiplerini ve amaçlarını anlamak

II. Özel Yük İşlemleri ile ilgilibilgileri öğrenmek

III. Kargo Operasyonları gözönüne alınarak Sefer Planlarının hazırlamak

IV. Intermodal taşımacılık konsepti ve Ana Elemanlarını anlamak

V. Deniz Taşımacılığı ile ilgili bir case çalışması  Intermodal Terminallerdeki Shipperlerin (Gönderen) rolünü değerlendirmek

VI. Deniz taşımacılığı kapsamında Intermodal taşımacılıkla ilgili yetenekleri değerlendirebilmek

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Takdim ve Problem çözüm desteği

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Dersane, Kütüphane

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

1. STOCK, James R., Douglas M. LAMBERT, “Strategic Logistics Management”, McGraw-Hill

2. BLIAUT C., Cargo Stowage and Securing, North of England P&I Assoc., 2003, ISBN:0-9542012-6-4

3. STOPFORD M.,Maritime Economics, Routledge, 1997

4. Ship Management, Drewry Shıppıng Consultants Ltd., London

5. TALLACK R.,, The Commercial Management, Nautical Institute, Middlesex ISBN  1 870077 33 4

6. .BALLOU, Ronald H., “Business Logistics Management”, Prentice Hall

7. DORNIER Philippe-Pierre, Ricardo ERNST, Michel FENDER, Panos KOUVELIS, “Global Operations and Logistics”, Wiley

8.CHRISTOPHER, Martin “Logistics and Supply Chain Management”, pub Financial Times and Prentice Hall

9. BOWERSOX Donald, CLOSS, David, “Logistics Management”, McGraw-Hill

10. BEKTAS T., and  CRİANİC T., A brief Overviev of Intermodal Transportation , CIRRELT 2007-3, Canada, 2007

11. CRIANIC T. And BILEGAN I., Fleet Management for Advance Intermodal Services, CRT 2006-13, Universitade de Montreal, 2006

12. SUSSMAN and  J.CRIANIC T.,  Introduction to Transportation Systems , Artech House, Boston, 2000

13. RHODES M., 2003, Ship Stability for Mates/Masters, Seamanship International Ltd., Lanarkshire ISBN: 0-9534379-3-0

 14.TAYLOR G., 1992, Cargo Work, Brown, Son&Ferguson Ltd., Glasgow ISBN:  0 85174 474 5

15. HOUSE D. J., 2005, Cargo Work (KEMP&YOUNG- Revised by HOUSE), Elsevier Butterworth Heinmann, Oxford, ISBN 0 7506 6555 6

Diğer Kaynaklar

1. DAVİD B. GRANT, DOUGLA M.LAMBER, Fundementals of Logistic Management, McGraw Hill,London, ISBN 13 9780077108946, 2006

2. Institute of Chartered Shipbrokers, Legal Principles in Shipping Business, Witherby Seamanship International Ltd., ISBN 978 1 856092 85 2, 2008

3. CHOPRA and MEINDL, “Supply Chain Management”, Prentice Hall, 2001

4. CHRISTOPHER M, “The strategy of distribution management”, Butterworth-Heinemann, 1986

5. CHRISTOPHER M, “Logistics: The strategic Issues”, Chapman and Hall, 3rd edition

6. COYLE, BARDI, and LANGLEY, “The Management of Business Logistics”, West 1992

7. JOHNSON and WOOD, “Contemporary Logistics”, Prentice Hall, 1996

8. PERESAN M. and CRIANIC T:, International Service Schedules on Train Channels, CTR)Canadian Transport Research Center, Montreal, 2007

Ödevler ve Projeler

2 Case Study (Vaka çalışması),  Case Study’lerin sunumu

Laboratuar Uygulamaları

 

Bilgisayar Kullanımı

Power Point

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

1

20

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

30

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

70

TOPLAM

 

100

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

2

10

Ödevler

2

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

 

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/ İŞ YÜKÜ TABLOSU

Faaliyetler

Sayı

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

4

54

Ara Sınav

 

 

 

Quiz

 

 

 

Ev Ödevi

1

30

30

Dnem ödevi/Proje

1

40

40

Laboratuar

 

 

 

Uygulama

3

3

7

Denetimli çalışma (Tutorial)

4

1

4

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Finak Sıbavı

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

131

Toplam İş Yükü/25

 

 

131/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

I. Kargo İşlemleri ve Operasyonlarının Prensipleri- Basit kurallar- Düzenlemeler- Rekomendasyonlar ve Talimatlar- Yük Netası El Kitabı- Bir geminin hareketleri- Stabilite

I

2

Lashing, Daneç, Sürtünme, kayma ve Devrilme, Başparmak Kuralı, Gelişmiş hesaplamala, Güverte/ambar Mukavemetti

I

3

II. Özel kargo Bilgisi Information – Dökme Yük, çelik ürünleri, Ağpır Yükler, Proje kargo

II

4

Ro-Ro, Kereste Yükü  , Konteyner bve Konteyner gemisi dışında gemiler

II

5

III. Sefer Planı (Kargo ile ilgili) Yükleme ve Neta

III

6

Seyir Planı, Seyir süresince yapılcak işlemler

III

7

ARA SINAV  (Öğrencilerin  Case çalışmalarını takdimi ve değerlendirilmesi)

I-II-III

8

IV. Intermodal Transportasyon Konsepti Ana Elemanları  tanıtım, Introduction, Intermodal ve Multimodal Transportasyonun mukayesesi

IV

9

Konteyner- Taşıyıcılar- Shipper’ler

IV

10

V. Shipper’in  Intermodal Transportasyonda yeri (rolü)

V

11

Taşıyıcının perspectifi – Service Network Dizaynı

V

12

Operasyonların Planlanması

V

13

VI. Intermodal Terminallerin deniz ticaretindeki yeri (Bir case çalışması içerisinde değerlendirilecektir)

VI

14

YARI YIL SONU SUNUMLARI  (Öğrenci sunumları ve Case çalışmalarının değerlendirilmesi)

IV-V-VI

 

        Dersin Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, denizcilik alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde

geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).

 

 

X

b

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).

 

 

X

c

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri).

 

X

 

d

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek

yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri)

 

X

 

e

Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri).

 

 

X

f

Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

 

X

g

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için

yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

X

 

h

Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

X

 

i

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla

değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).

 

X

 

j

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek,

alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme

(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

 

X

 

k

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme,

geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

X

 

 

l

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

 

X

 

m

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri

öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

X

 

 

n

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen

sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

X

 

o

Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,

disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

 

X

p

Kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak

aktarabilme (Alana özgü yetkinlik).

X

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları bağlantı Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

 

 

 

Programme Outcomes

 

a

X

X

X

X

 

X

 

 

b

X

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

X

X

 

X

 

 

e

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

X

X

X

 

 

h

 

 

 

X

X

X

 

 

i

 

 

 

X

X

X

 

 

j

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

X

X

X

X

X

 

 

l

 

X

X

X

X

 

 

 

m

 

X

X

X

X

 

 

 

n

 

X

X

X

X

 

 

 

o

 

X

X

X

X

X

 

 

p

 

X

X

X

X

X

 

 

m

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen