Geri Dön

Management of Ports and Terminal Operations

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı

2017- 2018 Güz/Bahar Yarıyılı Ders Katalog Formu

 

Dersin Adı: Liman ve Terminal Operasyonları Yönetimi

Derece: Lisansüstü/Doktora

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

MTME 523

Sonbahar/

İlkbahar

3

3,5

3

0

0

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu/Seçmeli

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  -

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

30

30

-

40

Dersin İçeriği

Bu ders, öğrencilere liman ve terminal operasyonları çalışmaları hakkında detaylı bilgiler sağlayacaktır. Ders; limanlar, terminaller ve yapılan operasyonları, gemi ve yük çeşitlerini, yüklerin elleçlenmesini ve dökme, konteyner, akıcı ve general kargo yükler için kullanılacak olan ekipmanlarn neler olduğunu  ve liman ve terminal operasyonlarının yönetimini içermektedir. Liman planlaması, yönetimi, pazarlama, fiyatlandırma, rekabet ve emniyet ve güvenlik yönetimleri de incelenmektedir.

Dersin Amacı

1. Liman ve Terminal Yönetimi hakkında ayrıntılı bir bilgi ve anlayış sağlamak.

2. İlgili iletişim becerilerini geliştirmek.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Liman ve Terminal Operasyonları Yönetimi dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler,

 

I. Limanların rol ve fonksiyonlarının uluslararası ticaret ve ulaştırmadaki rollerini bilir.

II. Gemi ve kargo tiplerini bilir.

III. Liman ve terminal operasyonlarının prensiplerini ve organizasyonlarını bilir. 

IV. Liman yönetimini bilir.

V. Liman planlamasını bilir.

VI. Liman rekabet ve pazarlamasını bilir.

VII. Liman fiyatlandırmasını bilir.

VIII. Liman finansmanını bilir.

IX. Liman ve terminal emniyet ve güvenlik yönetimini bilir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

3 saat ders

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

Port and Terminal Management, Institude of Chartered Shipbrokers, ISBN-10: 1905331770,  Witherby Seamanship International Ltd; 2nd Revised edition edition, London, England, 2009.

 

Diğer Kaynaklar

1. Port Business, J.Sorgenfrei, ISBN: 978-3-7322-3797-5, BoD-Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany, 2013.

2. Limanlar ve Terminaller, R.Baykal, ISBN: 978-975-511-574, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2012.

3. Liman İdare ve İşletmesi, F.Altınçubuk, Deniz Ticaret Odası, İstanbul, 2000.

4. Global Logistics Management, Gourdin Kent, 2006.

5. Strategic Logistics Management, Stock, James R and Douglas M. Lambert, 2001.

Ödevler ve Projeler

 

Derste ve ders dışında olay inceleme

 

Laboratuar Uygulamaları

 

Saha ziyareti yapılacaktır.

 

Bilgisayar Kullanımı

-

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj (Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

1

20

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS/

İŞYÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adet

Saat

Toplam İşyükü

Ders

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

3

8

24

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj (Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

24

24

Alan Çalışması

1

12

12

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İşyükü

 

 

122

Toplam İşyükü /25

 

 

122/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Limanlar ve terminaller ve denizcilik piyasasındaki fonksiyonu

 • Dünyadaki küresel yük akışının analizi ve büyük ticaret bölgeleri
 • Uluslararası ticaret ve taşımacılıkda limanların yerini ve önemini kavrama
 • Limanlar ve terminallerin denizcilik piyasasındaki temel fonksiyonları ve özellikleri
 • Ülkenin ekonomik gelişmesine limanlar nasıl olumlu yada olumsuz etki yapar
 • Liman ve terminal tiplerine bakış

Limanlar ve terminallerdeki gemi ve yük çeşitleri

 • Gemi tipleri
 • Gemi boyutları ve gemilerin temel dizayn ve yapısını kavrama
 • Yük çeşitleri ve karakteristik özellikleri

 

I-II

 

2

Konteyner teminallerinin yapısı, özellikleri ve yük elleçleme operasyonu

 • Konteyner yük çeşitleri
 • Yüklerin sahada ve depoda istifi, yüklenmesi ve tahliyesi
 • Yük operasyonları ve yük elleçleme ekipmanları
 • Yük operasyonları sırasında kullanılan donanımlar ve teknik tanımlamaları
 • Konteyner liman ve terminalinin yeri seçimindeki coğrafik nedenleri anlama

 

II

3

Genel  kargo  teminallerinin yapısı, özellikleri ve yük elleçleme operasyonu

 • General kargo yük çeşitleri
 • Yüklerin istifi, yüklenmesi ve tahliyesi
 • Yük operasyonları ve yük elleçleme ekipmanları
 • Yük operasyonları sırasında kullanılan donanımlar ve teknik tanımlamaları
 • General kargo liman ve terminalinin yeri seçimindeki coğrafik nedenleri anlama.

II

4

Dökme yük  teminallerinin yapısı, özellikleri ve yük elleçleme operasyonu

 • Dökme yük çeşitleri.
 • Yüklerin istifi, yüklenmesi ve tahliyesi.
 • Yük operasyonları ve yük elleçleme ekipmanları.
 • Yük operasyonları sırasında kullanılan donanımlar ve teknik tanımlamaları.
 • Dökme yük liman ve terminalinin yeri seçimindeki coğrafik nedenler.

II

5

Sıvı  yük  teminallerinin yapısı, özellikleri ve yük elleçleme operasyonu

 • Sıvı yük çeşitleri.
 • Yüklerin istifi, yüklenmesi ve tahliyesi.
 • Yük operasyonları ve yük elleçleme ekipmanları.
 • Yük operasyonları sırasında kullanılan donanımlar ve teknik tanımlamaları.
 • Akıcı yük liman ve terminalinin yeri seçimindeki coğrafik nedenleri.

 

 

 

II

6

Liman ve terminallerin yapısı ve organizasyonu

 • Organizasyon taslağı
 • Altyapı, seyir, elleçleme birimleri arasındaki bağlantılar
 • Genel liman hareketleri, organizasyonu ve yapısı
 • Liman içerisindeki yük ve trafik yoğunluğunun engellenmesinin önemi

 

III

7

SAHA GEZİSİ

I, II, III

8

Liman Yönetimi

 • Limanların yapıları, hizmetlerin sunumu ve altyapı, koruma, navigasyon ve elleçleme tesisleri arasındaki ilişki.
 • Tipik liman organizasyon yapısı.
 • Liman performansı-gemi geri dönüş süresi, kargo hacmi, kargo elleçleme sürati, hasara ve çalınmaya karşı koruma.
 • Yönetim sistemi.
 • Deniz operasyonlarının doğası-koruma, tarama, seyir yardımcıları, seyir kontrolu.
 • Kargo operasyonlarının karada ve gemideki yönetimi. Kargo trafiği ve sıkışıklıklarından korunma.

 

IV

9

Liman Planlaması

 • Devletin rolü, bölgesel ihtiyaçlar ve rekabeti kapsayan kalkınma politikaları.
 • Planlama prensipleri ve proje planlaması, trafik tahmini, pazarlama için etkileri,  faktörlerinin analizi, kullanıcıların katkısı.
 • Kapasite hesabı ve bağlama yeri işgali, servis zamanı, bekleme zamanı ve bağlama yeri çıktıları arasındaki ilişki.
 • Liman düzeni, fiziksel engeller, terminal planı, özel amaçlı terminaller, çok maksatlı terminaller ve destek operasyonlarının arkasındaki prensipler.

 

V

10

Liman rekabeti ve pazarlama

 • Ulusal ve uluslararası liman rekabetinin doğası
 • Ticari büyüme, gemi gelişimi, ticari ihtiyaçlar ve finansal yaşayabilirlik bilgilerini de kapsayan Pazar bilgisine duyulan ihtiyaç.
 • Gemi transit zamanı ve liman rotasyonu ile limanın coğrafi mevkinin ilişkisi.
 • Gemi sahipleri/işletmecilerinin rolü, taşıtan/malı alan, navlun kontraktörleri, taşıma aracıları, diğer taşıma ilgilileri.
 •  

VI

11

Liman Fiyatlandırması

 • Kargo hizmetleri, gemilere sağlanan hizmetler, navigasyon hizmetleri dahil olmak üzere liman ücretlerinin doğası ve tipleri.
 • Altyapı, navigasyon servisleri, personel, işçilik, malzeme, güvenlik ve emniyet ve çevresel hizmetler için fiyat faktörleri.
 • Fiyatlandırma politikası üzerine rekabetin etkileri ve fiyatlandırma talebi etkilemek üzere nasıl bir araç olarak kullanılır?
 • Fiyatlandırma yapısı kurmak için değişik faktörlerin kullanılması.

 

VII

12

Liman Finansmanı

 • Liman operasyonlarında finansman yönetimin önemi.
 • Fiyatların ve liman maliyet muhasebesinin gözlem ve analizi dahil olmak üzere finansal ve ticari hedeflerin önemi.
 • Bütçeleme planlaması ve kontrolü ile finansal dataların analizi ihtiyacı.
 • Proje değerlendirme ve gözden geçirme teknikleri.
 • Finans sağlama veya yönetim için ortak girişim fırsatları ve ortak ve bireysel terminal kullanıcıları için politikalar.

VIII

13

Liman ve terminal emniyet ve güvenlik yönetimi

 • Emniyet yönetiminin önemi
 • Terörizm, yasadışı göç,  hırsızlık ve kaçakçılığın önlenmesi için güvenlik uygulamalarının önemi.
 • Limandaki tehlikeli kargo, depolanması ve elleçlenmesi,
 • Limanın emniyet ve güvenliği
 • Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ve Liman Devleti Kontrolü ve uygulamaları
 • Liman güvenlik seviyeleri

IX

14

SAHA GEZİSİ

I-IX

 

 

 

 

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, denizcilik alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).

 

 

X

b

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).

 

 

X

c

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri).

 

X

 

d

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek

yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).

 

 

X

e

Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri).

 

X

 

f

Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

X

 

g

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

 

X

h

Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

X

 

i

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla

değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).

 

 

X

j

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

 

 

X

k

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

X

 

 

l

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

X

 

 

m

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

X

 

n

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

 

X

o

Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,

disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

 

X

p

Kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana özgü yetkinlik).

 

 

X

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam