Geri Dön

Fleet Management

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

2016- 2017  Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı

 

Yayın Tarihi:

 

Revizyon Tarihi:  

29.09.2017

Revizyon Numarası:

01 

SBE Kurul Karar No:

 

 

Dersin Adı :  Filo Yönetimi

Derece: Yüksek Lisans

 

Kodu

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

Kredisi

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Labaratuvar

MTME 521

(Güz/Bahar)

3

5

3

0

0

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Üyeleri

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları İçin web adresi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin  Önkoşulları

Deniz Ulaştırma ve İşletmeciliği-I

Dersin mesleki bileşene katkısı %

Temel Bilimler

Mühendislik Bilimleri

Engineering Design

İnsan ve Toplum

50

30

10

10

Dersin İçeriği

Bu ders, Deniz Bilimlerinin içindeki bir deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği/deniz işletmeciliği lisansüstü programına dayalı, mesleki ve profesyonel nitelikler için önerilen Modüler Sistemin parçasını oluşturur. Program, öğrencilerin gemi ve filo yönetimi konularında derinlemesine derinlemesine bir uzmanlık anlayışına sahip olmalarını sağlar.  denizcilik sektörünü yönlendiren de küresel rekabetçi kuruluşlarda görev almak için gerekli  olan yönetim ve liderlik becerileri kazandırır.
Bu ders, denizcilik sektöründe daha üst yönetim rolü içine taşımak isteyenler ya da yönetiminde çalıştmış olan ancak herhangi bir resmi yönetim yeterliliklerine ve niteliklere sahip olmayanlar için tasarlanmıştır.

Bu ders, bir denizcilik sektörü içerisinde gemi işleten herhnagi bir şirkette sahip olunması gereken nitelikleri kazandırmak üzere deniz taşımacılığı ve deniz lojistiği alanında bilgi ve yönetim becerileri sağlar.

 

Dersin Amaçları

 

1. Öğrencilere gemi mülkiyetinin doğasını ve üçüncü parti gemi yöneticileri pazarına ve gemi yönetimine etkilerini tanıtmak, potansiyel maliyet ve faydaları açıklamak.

2. Öğrencilere havuzlama/onarım uygulamalar ile detaylandırılmış teknik yönetimi konularına  yönlendirmek, onları teknik yönetimin alt setleri olan; gemilerin gemi adamları ile donatımı, eğitim, bakım-tutum, tekne denetimi, ofis yönetimi ve denetimi, gemi yedekleri ve gemideki stokları, sigortalar, yasal ve idari düzenlemelerin gerekleri, ihtimalat planları, enerji tasaarufu ve yönetimi  konularında aydınlatmak.

3. Öğrencilere Deniz  Ticari Yönetimi konseptini, Strateji ve Risk Yönetimi, İşbirliği ve etkin iletişim metodlarını tanıtmak.

4. Öğrencilere İdari Yönetim esaslarını, Gemi idame, Gemi inşa ve Gemi satınalma konseptini,  kalite standartlarının (ISO 9001-2008) uygulanması öğretmek

5. Öğrencilere FiloYönetim Yazılım Programlarını tanıtmak ve etkin bir bilgisayar yazılım programının nasıl olacağına dair uygulama/değerlendirme yapmalarını sağlamak.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

1. Filo yönetim kapsam ve detaylarını anlamak

2. Deniz Teknik Yönetimi ve kapsamını anlamak

3. Deniz Ticari Yönetimi ve uygulama konseptini  anlamak

4. Yönetim desteğinde Filo Yönetim Yazılımını değerlendirmek ve Etkin bir Bilgisayar Yazılım Yönetimi planlamasını

 5. Filo Yönetimi Yazılımını kullanarak Finansal Raporları değerlendirmek

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

3 hrs Lecture including Practice/Case Study

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Classroom

Ders Kitapları

1. Ship Management, 2006. Drewry Shipping Consultants Ltd., London

2. TALLACK R., 2006.  The Commercial Management, Nautical Institute, Middlesex ISBN  1 870077 33 4

3. STOPFORD M., 1997.Maritime Economics, Routledge, International Ltd., Lanarkshire ISBN: 0-9534379-3-0

4. Institute of Chartered Shipbrokers, Legal Principles in Shipping Business, Witherby Seamanship International Ltd., ISBN 978 1 856092 85 2, 2008.

5.CHRISTOPHER, Martin “Logistics and Supply Chain Management”, pub Financial Times and Prentice Hall

6. CRIANIC T. and BILEGAN I., 2006. Fleet Management for Advance Intermodal Services, CRT 2006-13, Universitade de Montreal

7. SUSSMAN and J.CRIANIC T., 2000. Introduction to Transportation Systems, Artech House, Boston

8. CHRISTOPHER M., 1986. “The strategy of distribution management”, Butterworth-Heinemann, 1986.

8.  BALLOU, Ronald H., “Business Logistics Management”, Prentice Hall.

9.   www.polestarglobal.com   (Fleet Management Software)

10. www.jeppesen.com/marine  (Fleet Management Software)

11. www.km.kongsberg.com  (Fleet Management Software)

Diğer Kaynaklar

1. HOUSE D. J., 2005, Cargo Work (KEMP&YOUNG- Revised by HOUSE), Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford, ISBN 0 7506 6555 6

2. BLIAUT C., 2003. Cargo Stowage and Securing, North of England P&I Assoc., ISBN:0-9542012-6-4

Ödevler ve Projeler

  1. Bir deniz taşımacılık şirkettininin yönetim sistemini değerlendirmek
  2. Bir Filo Yönetim yazılım programını uygulamak ve değerlendirmek

Laboratuar Uygulamaları

 

Bilgisayar Kullanımı

 Takdimler ve filo yönetim yazılım sistemi uygulamalarında kullanılacaktır.

Diğer Aktiviteler

 Fırsat bulunduğu takdirde bir deniz taşımacılık şirketi ziyaret edilecektir.

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi NAVIGATIONAL TERMS AND DEFINITIONS AND TERRESTRIAL COORDINATE SYSTEM

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

30

Dönem Ödevi/Projesi

1

50

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

2

20

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

 

 

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

30

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

70

TOTAL

 

100

 

 

 

 

 

 

AKTS/ İŞ YÜKÜ TABLOSU

Faaliyetler

Sayı

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

4

54

Ara Sınav

 

 

 

Quiz

 

 

 

Ev Ödevi

1

30

30

Dnem ödevi/Proje

1

40

40

Laboratuar

 

 

 

Uygulama

3

3

7

Denetimli çalışma (Tutorial)

4

1

4

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Finak Sıbavı

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

131

Toplam İş Yükü/25

 

 

131/25

Dersin AKTS Kredisi

14

4

54

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin Çıktıları

1

Gemi Mülkiyeti ve Üçüncü Parti Yönetimi: Gemi mülkiyetinin doğası, üçüncü parti gemi yöneticileri, bunların gemi piyasasına  ve gemi yönetimine etkileri

I

2

Teknik Yönetim: Gemilerin gemi adamları ile donatımı, eğitim, bakım-tutum, tekne denetimi, konularında aydınlatmak.

II

3

Teknik Yönetim: Ofis yönetimi ve denetimi, gemi yedekleri ve gemideki stoklar

II

4

Teknik Yönetim: Sigortalar, yasal ve idari düzenlemelerin gerekleri, ihtimalat planları, enerji tasaarufu ve yönetimi

II

5

Teknik Yönetim: Havuzlama, Yeni Gemi inşa ve Gemi Tedariki, Enerji Tasarrufu ve Yönetimi, Kalite Yönetimi (ISO 9001-2008

II

6

Ticari Yönetim: Piyasaların analizi

III

7

Ticari Yönetim: Strateji ve Risk Yönetimi, İşbirliği ve etkin iletişim metodları

III

8

Ticari Yönetim:  Chartering, Purchasing, Pool.

III

9

İdari Yönetim: İdari Yönetim esasları

IV

10

İdari, Teknik ve Ticari Yönetim: Yönetim Sistemleri (Management company, Manning company), Etkin İletişim  

IV

11

İdari, Teknik ve Ticari Yönetim:  Yönetim Yazılım programları ile desteklenen Etkin Filo Yönetimi

IV

12

Filo Yönetim YazılımıUygulaması:  Muhasebe , Bütçe ve Ödemeler (Fleet account planning, budget and receipt management),  Data kontol ve Paylaşımı (Data control and sharing management), Kontrollu-Planlı bakım Tutum (Controlled maintenance management). Yük İstif (Cargo stowing and maximum loading management), Fiyat Kontrol ve Tedarik ( Cost control system and procurement management), Envanter Yönetimi ( Ship preparation inventory management).

IV

13

Filo Yönetim YazılımıUygulaması: Gemi Yedekleri Yönetimi (Ship spare part inventory management), Sefer Planlaması ve mevki Rağporları (Fleet voyage planning and position reporting), Filo Personel Yönetimi (Fleet personal management), Güvenlik Yönetimi (Fleet safety management), Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetimi (Environment health and safety management).

V

14

Sömestr Sonu Sunumları ( Bir case Study’e dayalı Öğrenci Sunumlarının değerlendirilmesi)

 V

 

 

Dersin Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, denizcilik alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde

geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).

 

 

X

b

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).

 

 

X

c

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri).

 

X

 

d

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek

yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri)

 

X

 

e

Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri).

 

 

X

f

Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

 

X

g

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için

yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

X

 

h

Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

X

 

i

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla

değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).

 

X

 

j

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek,

alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme

(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

 

X

 

k

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme,

geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

X

 

 

l

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

 

X

 

m

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri

öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

X

 

 

n

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen

sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

X

 

o

Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,

disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).

 

 

X

p

Kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak

aktarabilme (Alana özgü yetkinlik).

X

 

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam