Geri Dön

Maritime Economics

RÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

2018 - 2019 güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

Dersin Adı: MTME 513 DENİZ EKONOMİSİ

Derece: Yüksek Lisans (MSc)

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

MTME 513

2018-2019/1

3

5

3

--

--

Bölüm

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Seçmeli

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  ---

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

60

20

 

20

Dersin İçeriği

Bu ders, deniz ticaretinin başlangıcından itibaren tarihsel süreç içinde deniz ulaştırmasının (taşımacılığının) gelişimini, deniz ekonomisinin ana başlıklarını ve bir bütün olarak denizcilik sektörünü içermektedir.

Dersin Amacı

Bu ders, denizcilik tarihinden istifadeyle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin; deniz ticareti tarihini, deniz taşımacılığı piyasa organizasyonunu ve deniz taşımacılığı piyasa ekonomisini, gemi inşa sektörünü, deniz kaynaklarını, balıkçılığı, deniz turizmini ve hizmet sektörünü anlamalarını ve denizcilikle ilgili temel kavramlar, prensipler ve denizcilik sektörlerinin birbirleri ile ilişkileri üzerine yorumlar yapabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

MTME 513 “Maritime Economics” dersini başarı ile tamamlayan öğrenciler;

I. Denizciliğin tarihsel süreç içinde gelişimini ve bu çerçevede; deniz ticaretinin başlangıcını, 15. yüzyıldaki küresel ekonomiyi, 1450-1833 yılları arasında küresel ticaretin gelişimini, 1833-1950 yılları arasında liner ve tramp taşımacılık hareketlerini, 1950-2004 yılları arasında konteyner, kuru yük ve hava taşımacılığının gelişimini ve ticari taşımacılığın 5000 yıllık serüvenini anlayacak,

II. Ekonominin yapı taşlarını açıklayabilecek, Deniz ulaştırması ve küresel ekonomiyi (ticari taşımacılık, askeri denizcilik, kruvaziyer endüstrisi ve limanları) tanımlayıp analiz edebilecek, sivil ve askerî gemi inşa sektörünü ve deniz mühendisliğini (marine engineering) öğrenecek,

III. Gemi finansmanı unsurlarını değerlendirebilecek, deniz ticaretinin prensiplerini anlayacak,

IV. Deniz ulaştırma çevrimlerini anlayacak, başta deniz turizmi ve hizmetler olmak üzere diğer denizcilik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik ders ve öğrenci sunumları

Textbook

Martin STOPFORD, Maritime Economics, third edition, 2009, Routledge ISBN10: 0-415-27557-1 (hbk), ISBN13: 978-0-415-27557-6 (hbk)

 

Other References

1. The Handbook of Maritime Economics and Business, Second Edition, edited by Costas Th. GRAMMANOS, Lloyd List, London, 2010, ISBN: 978-1-84311-880-0.

2. Ship Sale and Purchase, sixth edition, 2012, Iain GOLDREIN QC, Matt HANNAFORD, Paul TURNER, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, ISBN 978-1-84214-587-6.

3. Yuval Noah HARARİ, “Homo Sapiens”, Kolektif Kitap Bilişim ve Tasarım Ltd.Şti., 2016, İstanbul. ISBN: 978-605-5029-35-7.

4. Beughen, S. (2004) Shipping Law (Cavendish Publishing Ltd).

5. Braudel, F. (1982) Civilisation and Capitalism 15th–18th Century, Vol. 2: The Wheels of Commerce (London: Collins).

6. Cullinane, Kevin (2005) Shipping Economics (Research in Transportation Economics) (Greenwich, CT: JAI Press).

7. Drury, C. and Stokes, P. (1983) Ship Finance: The Credit Crisis (London: Lloyd’s of London Press).

8. Gold, E. (1981) Maritime Transport: The Evolution of International Maritime Policy and Shipping Law (Lexington, MA: D.C. Heath).

9. Haws, D. and Hurst, A.A. (1985) The Maritime History of the World, 2 vols (Brighton: Teredo).

Ödevler ve Projeler

Dönem ödevi verilecektir.

Laboratuar Uygulamaları

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Derse Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar (Vize ve Final Sınavlarına Hazırlık)

 

 

Ödevler

1

---

Dönem Ödevi/Projesi

1

% 30

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj (Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

2

% 20

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

% 50

TOPLAM

 

% 100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

% 50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

% 50

TOPLAM

 

% 100

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Denizciliğin tarihsel süreç içinde gelişimi ve bu çerçevede deniz ticaretinin başlangıcı ile 15. yüzyıldaki küresel ekonomi

I

2

Denizciliğin tarihsel süreç içinde gelişimi ve bu çerçevede 1450-1833 yılları arasında küresel ticaretin gelişimi

I

3

Denizciliğin tarihsel süreç içinde gelişimi ve bu çerçevede 1833-1950 yılları arasında liner ve tramp taşımacılık hareketleri

I

4

Denizciliğin tarihsel süreç içinde gelişimi ve bu çerçevede 1950-2004 yılları arasında konteyner, kuru yük ve hava taşımacılığının gelişimi ile ticari taşımacılığın 5000 yıllık sürecinden alınan dersler

I

5

Deniz ulaştırması ve küresel ekonomi (ticari taşımacılık, askeri denizcilik, kruvaziyer endüstrisi ve limanlar)

 • Deniz endüstrisine bakış
 • Uluslararası taşımacılık endüstrisi
 • Deniz taşımacılığı çevrimleri ve taşımacılık riskleri

II

6

Deniz ulaştırması ve küresel ekonomi (ticari taşımacılık, askeri denizcilik, kruvaziyer endüstrisi ve limanlar)

 • Arz – talep ve navlun ücretleri
 •        -   Deniz ulaştırmasında dört piyasa (yeni gemi inşa piyasası, navlun piyasası, satış ve satın alma piyasası, gemi söküm piyasası)

II

7

ÖĞRENCİ SUNUMLARI. Denizcilik şirketi ekonomisinin organizasyonel yapısı

 • Maliyetler, kazanç (gelir) ve nakit akışı,
 • Finansal performans ve yatırım stratejisi

II

8

Denizcilik şirketi ekonomisinin organizasyonel yapısı

 • Gemilerin ve denizcilik şirketlerinin finansmanı,
 • Gemi finansmanında risk analizi.

 

II

9

ÖĞRENCİ SUNUMLARI.

II

10

Gemi finansmanındaki unsurların değerlendirilmesi, deniz ticareti ilkelerini de içerecek şekilde deniz ticareti ve ulaşım sistemlerini analiz etme,

III

11

Gemi finansmanındaki unsurların değerlendirilmesi. Sivil ve askerî gemi inşa sektörü ve deniz mühendisliği (marine engineering)   

 • Gemi inşa ve söküm ekonomisi,
 • Denizcilik endüstrisi sistemi ve kuralları.

III

12

ÖĞRENCİ SUNUMLARI. Doğal deniz kaynaklarını (petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve mineraller) değerlendirme; kültür balıkçılığı ve deniz ürünleri işleme faaliyetleri ile birlikte balıkçılığı anlama,

III

13

DÖNEM ÖDEVLERİNİN ÖĞRETİM ÜYESİNE TESLİM EDİLMESİ.

Denizcilik piyasası çevrimleri (cycles), başta deniz turizmi ve hizmetler olmak üzere diğer denizcilik faaliyetleri (araştırma ve geliştirme, denizcilik hizmetleri (sigortacılık, broker hizmeti, bankacılık, hukuk hizmetleri, klas kuruluşları ve yayıncılık), deniz biyoteknolojisi, deniz bilimi, eğitim ve öğretim, denizaltı muhaberesi),

IV

14

DÖNEM ÖDEVLERİ İLE İLGİLİ KISA SUNUMLAR.

- Deniz endüstrisi sektörleri arasındaki etkileşim konusunda yorum yapma.

IV

 

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Faaliyetler

Sayısı

Saatler

Toplam İş Yükü

Ders

14

3

42

Vize Sınavı

 

 

 

Quiz

 

 

 

Ödevler

1

8

8

Dönem Ödevi/Projesi

1

18

18

Laboratuar Çalışması

 

 

 

Uygulamalar

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

2

18

36

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

8

8

Toplam iş yükü

 

 

112

Toplam iş yükü / 25

 

 

112/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 

Dersin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

x

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

x

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

x

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

x

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

x

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

x

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

x

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

x

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

x

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

x

 

         1: Az,  2. Kısmen,  3. Tam

 

Program çıktıları & Ders Çıktıları İlişkisi Matrisi

Ders

Çıktıları

I

II

 

III

IV

Program

Çıktıları

 

a

x

 

 

 

b

x

 

 

 

c

x

x

x

x

d

x

 

x

x

e

x

 

 

 

f

x

x

x

x

g

x

x

x

x

h

x

 

 

 

i

x

x

x

x

j

x

x

x

x

k

x

 

 

 

l

 

x

 

 

m

x

 

x

x