Geri Dön

Financial Reporting and analysis

 

 

PİRİ REİSÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Financial Reporting and Analysis

2018- 2019 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

 

Dersin Adı: Finansal Raporlama ve Analiz

Derece: Lisansüstü (YL ve DR)

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

MTME506

1/1 (Güz)

3

7.5

3

0

0

Bölüm

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - DENİZ  ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Dersin Veren Öğretim Üyesi

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  Giriş  Seviyesinde Muhasebe ve Finansman Bilgisi

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

60

20

-

20

Dersin İçeriği

Bu ders iki temel konuyu içermektedir:

  1. Uygulamalı Muhasebe Teknikleri (Muhasebenin Tarihi Gelişimi, Muhasebesel Süreçler,  Muhasebe veri tabanları ve Raporlama Teknikleri )
  2. Uygulamalı Finansal Raporlama (Bilanço ve Gelir Tabloları, Nakit Akış Tablosu)

Dersin Amacı

Bu ders uygulamalı ve hesaplamalı Muhasebe ve Finansa genel bir giriş ve  Uygulamalı Finansal Raporlama Tekniklerine detaylı  giriş sağlayacaktır

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler

  1. Uygulamalı Muhasebenin önemli unsurlarını anlayabilirler.
  2. Muhasebe ve Finans Tarihini ve Muhasebesel yöntemleri anlayıp uygulayabilir.
  3. Bilgisayar tabanlı Muhasebe ERP ve CRM’leri, Muhasebe ve Finans ile  ilişkilendirebilirler.
  4. Excel Kullanarak Finansal Raporlama  geliştirebilirler.
  5. https://www.kap.org.tr/  üzerinden Borsada işlem gören  firmaların Mali Verilerine ulaşıp Mali Analiz yapabilir, Finansal Rapor Hazırlayabilirler.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Kitap, ders notları ve ilgili Bilgisayar Raporlama araçları(Excel)

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Sınıf

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

  1. FINANCIAL MANAGEMENT: THEORY AND PRACTICE- Eugene F. Brigham

Diğer Kaynaklar

  1. https://www.kap.org.tr/

Ödevler ve Projeler

Derslerde yapılan konulara ait ödevler düzenli olarak verilecektir

Laboratuvar Uygulamaları

 

Bilgisayar Kullanımı

Excel,

Diğer Aktiviteler

Haftalık içerik sınıfın gelişimine göre değişiklik gösterebilir

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

1

30

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

35

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

35

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

 

TOPLAM

 

 

 

AKTS/ İŞ YÜKÜ TABLOSU

Faaliyetler

Sayı

Saat

ToplamİşYükü

Ders

14

3

42

Ara Sınav

 

 

 

Quiz

 

 

 

Ev Ödevi

    7

      3

21

Dönem ödevi/Proje

 

 

 

Laboratuar

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Denetimliçalışma (Tutorial)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

SahaÇalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

3

3

ToplamİşYükü

 

 

66,00

ToplamİşYükü/25

 

 

2,64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

             7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Muhasebe bilimine giriş ve Muhasebe Tarihi

I-II

2

Bilgisayarlı Muhasebe- ERP ve CRM’ler ve Muhasebe yaklaşımları

II- III

3

Muhasebenin ve Finansın Temel Prensipleri

II- III

4

Muhasebede Kişilik Kavramı

I-II-III

5

Muhasebede Dönemsellik ve Önemi

I-II-III

6

Muhasebede Tek Taraflı Kayıt sistemleri ve Çift Taraflı Kayıt Sistemleri

II-III-IV

7

Mizan – Bilanço ve Gelir Tablosunun oluşumu

II-III-IV-V

8

İşletme Sermayesi  Hesaplanması ve Önemi

IV-V

9

Nakit Esaslı Muhasebe ve Tahakkuk esaslı Muhasebe ve Tarihi gelişimi

I-II -IV-V

10

Nakit Akış Tablosu ve Tablonun analizi

I-II-III-IV-V

11

Likidite Rasyoları ve  analizi

I-II-III-IV-V

12

Karlılık Rasyoları ve  analizi

I-II-III-IV-V

13

Verimlilik  Rasyoları  analizi

I-II-III-IV-V

14

Finansal Durum Rasyoları ve Trend Analizi

I-II-III-IV-V

 

Dersin Hesaplamalı Bilim ve MühendislikProgramıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Finansal Raporlama  alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını tekrarlar.

 

 

X

b

ERP ve CRM’lar daki verileri kullanarak Finansal tablo hazırlar ve bilgileri bütünleştirir.

X

 

 

c

https://www.kap.org.tr/ deki mali verileri kullanarak raporlamaya uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler.

 

 

X

d

Finansal Analiz alanındaki çok disiplinli takımlarda liderlik yapar.

X

 

 

e

Finansal Veri Okumada iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

X

f

Finansal verilerin  yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

 

X

 

g

Uluslararası Firmaların Finansal Tablolarını resmi sitelerinden indirip analiz ve raporlama yapabilir.

 

 

X

h

İncelenen Farklı Firmaların Mali Tablolarını sektörel bağ kurarak karşılaştırmalarını yapabilir.

 

x

 

 

1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

 

ProgramÇıktıları ve Ders Çıktıları Bağlantı Matrisi

 

Ders Çıktıları

 

I

II

III

IV

V

Program Çıktıları

 

a

X

X

X

X

X

b

 

 

X

X

X

c

 

 

X

X

X

d

 

 

X

X

X

e

 

 

X

X

X

f

X

X

X

X

X

g

 

X

X

X

X

h

 

 

X

X

X