Geri Dön

Quantitative methods of Management

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Ders İzleği

Dersin Adı: Yönetimde Sayısal Yöntemler

Derece: Yüksek Lisans/Doktora

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

MTME504

1/1 Güz

NC

0

2

0

0

Bölüm

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr/pruonline/www/index.php

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  Yok

Dersin İçeriği

Giriş / Yöneylem Araştırmasında Matematiksel Yöntemler / Matematiksel Problemleri Formülasyonu / Grafik Yöntemle Matematiksel Problemleri Çözme / Simpleks Yöntemle Matematiksel Problemleri Çözme / Dualite ve Duyarlılık Analizi / Excel Çözücü ile Problemleri Çözme

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sayısal yöntemlerin temel kavramları ve matematiksel model anlamak, matematiksel modeli formüle etmek, gerçek hayattaki problemlere doğrusal programlama yöntemlerini uygulamak ve doğrusal programlama problemlerine simpleks yöntemi uygulamak. Bu dersin sonunda, lojistikteki sayısal yöntemlerin rolünü ve önemini anlayacaklar.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Yönetimde Sayısal Yöntemler’inden başarıyla geçen öğrenciler

  1. Temel sayısal yöntemler hakkında bilgi sahibi olur
  2. Matematiksel model geliştirebilir.
  3. Doğrusal modelleri grafik yöntemle ve simpleks yöntemle çözebilir.
  4. Modeldeki parametre değişikliklerinin modele olan etkilerini analiz edebilir.
  5.  Bazı matematiksel modelleri bilgisayar kullanarak çözebilir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik ve uygulamalı dersler

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

 

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

Taha, H. A. (2007). Operations research: an introduction (ed. 9). Pearson/Prentice Hall.

Diğer Kaynaklar

Ders Notları

Ödevler ve Projeler

Bazı örnek problemlerin bilgisayar üzerinde hazırlanması, modellenmesi, çözülmesi ve raporlanması

Laboratuar Uygulamaları

MS Excel üzerinde örnek problemleri hazırlaması, modellenmesi ve raporlanması

Bilgisayar Kullanımı

MS Excel kullanımı

Diğer Aktiviteler

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Aktiviteler

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

60

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

60

TOPLAM

 

100

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adedi

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

1

30

30

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

50

50

Toplam İş yükü

 

 

122

Toplam İş yükü/25

 

 

122/25

Ders AKTS Kredisi

 

 

5

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Giriş

I

2

Yöneylem Araştırmasının Matematiksel Yöntemleri

I, II

3

Matematisel Modeli Formüle Etme

I, II

4

Grafik Yöntemle Matematiksel Problemleri Çözme

III

5

Simpleks Yöntemle Matematiksel Problemleri Çözme I

III

6

Simpleks Yöntemle Matematiksel Problemleri Çözme II

III

7

Dualite I

III, IV

8

Dualite II

III, IV

9

Duyarlılık Analizi I

III, IV

10

Duyarlılık Analizi II

III, IV

11

Arasınav I

 

12

Excel Çözücüsüne Giriş

IV, V

13

Excel Çözücüsüyle Matematiksel Problemleri Çözme I

IV, V

14

Excel Çözücüsüyle Matematiksel Problemleri Çözme II

IV, V

 

 Dersin Programlarıyla İlişkisi ve Katkı Seviyesi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, denizcilik alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde

geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).

X

 

 

b

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).

X

 

 

c

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri).

 

X

 

d

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek

yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).

 

X

 

e

Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme

(beceri).

 

 

X

f

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

X

 

 

g

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü

içinyeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

 

X

 

h

Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

X

 

 

i

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla

değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).

 

X

 

j

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek,

alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme

(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

 

X

 

k

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme,

geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

X

 

 

l

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı

iletişim kurar ve kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel

olarakaktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

X

 

 

m

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini

ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

 

X

 

 

 

 

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

 

 

 

 

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları İlişki Matrisi

Ders            Çıktıları

I

II

III

IV

V

Program     Çıktıları

 

a

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

c

 

X

 

 

X

d

X

X

 

 

X

e

X

X

X

X

X

f

 

 

 

 

 

g

 

X

X

X

X

h

 

 

X

X

 

i

 

 

 

 

 

j

X

X

X

X

X

k

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

X