Geri Dön

Managerial Finance

PİRİ REİS UNIVERSITY

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

(MS VE PhD ProgramI)

2017- 2018 Ders Katalog Formu

 

Dersin Adi:  YONETIM FINANSI

Seviye: Yüksek Lisans

 

Dersin Kodu

 

 

Yarıyıl

 

Kredisi

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

MTME 502

2017/GUZ

3

6

3

 

 

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Dersi veren Öğretim Üyesi

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

İnternet Adresi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü

Zorunlu

Course Language

English

Dersin Önkoşulları

  -

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Finance

Temel Mühendislik

İnsan ve Toplum Bilim

10

60

30

 

 Dersin İçeriği

Bu ders özel ve kamu şirketleri bağlamında değer yaratma çerçevesi hakkında bir perspektif sunmaktadır. Yatırım, fonlama ve dağıtım kararları ile birlikte kurumsal yönetim ve risk yönetimi konularında finansal yönetimin tüm temel özelliklerini inceler. Aşağıdakileri kapsar: oran analizi, proforma projeksiyonları ve iskonto edilmiş nakit akışı analizi gibi mali analiz ve planlama teknikleri; yerli ve yabancı finansal çevreler; fon kaynakları ve kullanımı; sermaye yapısı problemleri; sermaye bütçesi ve sermaye maliyeti; birleşmeler ve işletme değerlemesine yaklaşımlar; uluslararası finansal yönetim. Önkoşul: Tanıtım muhasebesi veya eşdeğeri.

 

Dersin Amacı

 

Bu dersin amaçları; öğrencilere:

1. Bir firmanın kararlarını yöneten mali hedefi açıklayınız.

2. Uzun vadeli borç, tercih payları ve adi hisse senetleri değerlemesi için çeşitli değerleme modelleri uygulayın.

3. Bir şirkette sermaye bütçelemesinin önemini, rolünü ve tekniklerini açıklayabilecektir.

4. Risk ve getiriyi, çeşitlendirilebilir ve çeşitlendirilemeyen risk ve varlık fiyatlandırma modelini anlayın.

5. Yönetimsel finans ile işin diğer fonksiyonel alanları arasındaki ilişki.

6. Değer yaratmayı ve alternatif finansal kurumların bunu nasıl gerçekleştirdiğini tanıtlar.

7. Bir firmanın sermaye maliyetini nasıl belirleyeceğinizi anlayın.

8. İşletme ve finansal kaldıracı ve hedeflenen sermaye yapısına etkileri açıklayın.

9. Kâr payı politikasıyla ilgili teori ve konuları tartışın.

10. Yatırım ve borç verme kararlarında kurumsal finansal tabloların kullanılması; finansal analiz tekniklerine, değerlemeye, işletme analizine, nakit akışı projeksiyonlarına, kredi puanlamasına, ilgili araştırma kanıtlarına vurgu.

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:

1. Mali teoriyi ve bunlarla ilişkili araçlarını finansal senaryoları analiz etmek için kullanın.

2. Sermaye bütçelemesi kararlarını teorik ilkelere göre hazırlayın.

3. CAPM ve diğer araçları kullanarak sermaye yapılarını ve diğer mali politikaları belirleyin.

4. Risk, getiri, fırsat maliyeti ve sermaye maliyet kavramlarını anlamak ve uygulamak.

5. Menkul kıymet piyasalarının, gelecek ve seçeneklerin temel ilkelerini belirleyin ve her birinin nasıl çalıştığını anlayın.

6. Birleşme ve devralmalara ve uluslararası finansmana finansal analiz kavramları uygulayın.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Haftalık dersler 3 saattir. Sınıfta zengin bir öğrenme ortamı oluşturmak için dersler, vaka tartışmaları ve topikal konuların genel bir bakışını kullanacağım. Teori ve analitiği vurgulayacağım, aynı zamanda uygulanmış bir perspektiften dersi de öğreteceğim.

Uygulamanın Yapıldığı Yer

Sınıf eğitimi

Ders Kitabı

- Principles of Corporate Finance - Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen

Diğer Kaynaklar

1. Managerial Economics - Nick Wilkonson

2. Principles of Managerial Finance – Lawrence J. Gitman

Ev ödevi ve Projeler

Presentation

Laboratuvar Uygulamaları

Sınıfta sunulan PowerPoint slaytları eğitmenin notlarıdır, sizin gibi sunulmamalıdır. Sınıfa gelmeden önce atanmış bölümleri ve tamamlayıcı materyalleri mutlaka okumalı ve atanan tatbikatlar ve davaları gözden geçirmeliyiz. Her oturumun bitiminden sonra, okumalarınızdaki notları ve notları incelemelisiniz. Bölüm sorularının sonunu düzenli olarak gözden geçirmenizi rica ederim. Bu soruların çözümlerini sağlayacağım.

Bilgisayar Kullanımı

--

Diğer Aktiviteler

Öğrencilerin, her oturumdan önce atanmış okuma materyallerini dikkatli bir şekilde gözden geçirmesi, atanan sorunlar / sorular ve davalar için titizlikle çalışması ve sınıf tartışmalarına aktif katılım göstermesi beklenir. Materyali sindirmek, ödevler ve vaka analizleri üzerinde çalışmak için önemli zaman harcamak için hazırlıklı olmalısınız. Görevlendirilen çalışmanın zamanında sunulması kritik önem taşır. Geç teslimler kabul edilmeyecek

Katılım - Bu ders ağırlıklı olarak sınıf tartışmalarına bireysel katılımdan istifade edecektir.

Profesyonellik - Ders notunuzun bir kısmı profesyonellikle belirlenecektir.

Devam - Bu bir dönem ders sınıfı olduğundan, katılımın önemi daha da kritik hale gelir.

Dakiklik - Geç varışların yıkıcı etkilerinden kaçınmak için lütfen zamanında ders almaya gayret edin.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı %

Derse Devam

 

 

Yıl İçi Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projeler  

1

30

Laboratuvar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj (varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

1

10

Alan çalışması

 

 

Final Sınavı

1

60

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı

 

40

 Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

60

TOPLAM

 

100

 

AKTS/

ÇALIŞMA TABLOSU

Yarıyıl İçi Çalışmalar

Adedi

Saat

Toplam Is Yükü

Ders

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

 

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Proje

1

50

50

Laboratuvar Uygulaması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

25

25

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

50

50

Toplam İş Yükü

 

 

157

Toplam İş Yükü/25

 

 

157/25

Ders AKTS Kredisi

 

 

6

 

 

HAFTA

KONULAR

DERS ÇIKTISI

1

 • • Yönetim Finansmanına Giriş
 • - Yönetsel veya kurumsal finans nedir?
 • - (yönetim / kurumsal) finans nasıl muhasebeden farklı?
 • - İş organizasyonunun farklı biçimleri nelerdir?
 • - Kurumsal firmaların hedefleri nelerdir?
 • - Yönetsel finans fonksiyonu ve ekonomi ve muhasebe ile olan ilişkisi.

I

2

 • • Finans Nedir?
 • - Finans, para ile ilgili kararlarla ilgilidir (Nakit Akışları)
 • - Mali kararlar, paranın nasıl yükseltildiği ve kullanıldığı ile ilgilenir
 • - Finansal Karar: servet sahibi arasındaki arasındaki zenginliğin dağılımını etkiler. Yeni menkul kıymetlerin düşük maliyetli olması durumunda, yeni mülk sahipleri varolan mülk sahiplerinin pahasına bir pazarlık yapacak.

II

3

 • • Firmanın Hedefleri ve Yönetişimi
 • - Mevcut Değerleri Nasıl Hesaplıyorsun?
 • - Gelecek Değerler ve Mevcut Değerler
 • - Kısayolların Arıza ve Emeklilik Arıyorum
 • - Hisse Senedi Fiyatı ve Hisse Başına Kazanç Arasındaki Bağlantı
 • - Net Bugünkü Değer ve Diğer Yatırım Kriterleri
 • - Net Bugün Değer Kuralı ile Yatırım Karar Verme

I, II

4

 • • Finansal Sistemler
 • -Finansal piyasalar
 • -Finansal Kurumlar
 • -Finansal araçlar
 • - Sermaye Piyasaları ve Para Piyasaları
 • - Finansal kurumlar ve pazarlar arasındaki ilişki ve para ve sermayenin rolü ve işlemleri.

II, III

5

 • • Yönetim Mali İşlevleri
 • - Ekonomi ile ilişki
 • - Muhasebe
 • - Mali müdürün öncelikli faaliyetleri
 • - Sayman (finans yöneticisi): Mali Etkinlikler, Fon Artırımı, Nakit Yönetimi
 • - Kontrolör (muhasebeci): Vergi yönetimi, Finansal muhasebe, Maliyet muhasebesi
 • - Döviz Müdürü - böyle bir kayıptan korunmak veya korumak

II, III, IV

6

 • • Yönetim Mali İşlevleri
 • - Yatırım Kararı
 • - Finansman Kararı
 • - Kar Payı Kararı
 • - Çalışma Sermayesi Kararı
 • - Firmanın Mali Görünümü
 • - Mali Müdürün Rolü

III, IV,

7

 • •Finansal Yönetim
 • -İş finansı
 • -Kurumsal Finansman
 • - Yatırım politikası: Şirketin parasını nasıl harcadığı (gerçek ve finansal varlıkları)
 • - Finansman ve ödeme politikası: Firmanın fonları (borç, sermaye, ...) nasıl elde ettiği ve fazla nakit ödemeleri
 • - Ajans maliyeti nedir ve finansal kararları nasıl etkiler?
 • - Yönetimsel finanste kullanılan birincil ekonomik ilke Marjinal Analiz'tir.

I, II, III, IV

8

 • • Değer Maksimizasyonu
 • - Sınırlı sorumluluk, artan piyasa değeri
 • - Sermaye arttırma kolaylığı, büyüme fırsatları
 • - Sahiplik ve Yatırımcılar
 • - Kâr maksimizasyonu değil servet maksimizasyonu.

IV, V

9

 • •          İş planı
 • • Neden bir İş Planı?
 • - Stratejik Rehber
 • -          Pazar araştırması
 • - Pazarlama ve Satış Planı
 • -          Araştırma ve Geliştirme
 • - Yönetim

V, VI

10

 • • Finansal Tablolar
 • - Mali Tablolar, Vergiler ve Oranlar
 • - Üç Önemli Mali Tablo
 • - Ekonomik Katma Değer (EVA)

VI

11

 • • Mali Teori - Finansman Kararları ve Piyasa Etkinliği
 • - Verimli Bir Pazar Nedir?
 • -          Davranışsal finans
 • - Finansal Risk ve Beklenen Getiri
 • - Sermayenin Ağırlıklı Ortalama Maliyeti

V, VI

12

 • •          Finansal risk yönetimi
 • - Risk Yönetimine Yaklaşımlar
 • -          Paranın zaman değeri
 • - Risk ve Sermaye Mali Kaldıraç Maliyeti
 • - Talep ve Arz Esnekliği

IV, V, VI

13

 • • Uluslararası Risk Yönetimi
 • - Döviz Piyasası
 • - Riskten Korunma Amaçlı Kur Riskinden
 • - Kur Riski ve Uluslararası Yatırım
 • - İşletme Sermayesi Yönetimi

V, VI

14

          SON DEGERLENDIRME

I, II, V, VI

 

 

Dersin Deniz Ulaştırma ve İşletme mühendisliği Yüksek Lisans Programıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Bir firmanın sermaye maliyetini nasıl belirleyeceğinizi anlayın.

 

X

 

b

Deney tasarlama ve yapma, verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması becerisi

 

X

 

c

Uzun vadeli borç, tercih payları ve adi hisse senetleri değerlemesi için çeşitli değerleme modelleri uygulayabilme.

 

X

 

d

Çok disiplinli finansman üzerinde çalışabilme becerisi

X

 

 

e

Finans problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı

X

 

 

g

Etkili iletişim becerisi

X

 

 

h

Bir şirkette sermaye bütçelemesinin önemini, rolünü ve tekniklerini açıklayabilecektir.

 

 

X

i

Yaşam boyu öğrenme gereksiniminin ve yaşam boyu öğrenme becerisinin tanınması

 

 

X

j

Çağdaş konular hakkında bilgi

 

 

X

k

Risk ve getiriyi, Deniz Endeksinin çeşitlendirilebilir ve çeşitlendirilemeyen risk ve varlık fiyatlandırma modelini anlayın.

 

X

 

l

Matematik, fen ve finans bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

m

Yönetsel finans ve operasyonlarla ilgili verilerin yorumlanması ve analizi, karar verme sürecinde karşılaşılan sorunların tanınması ve çözümü.

 

 

X

 

 

 

         1: Small, 2: Partial, 3: Full