Geri Dön

Management theory and Maritime Organization

 

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans & Doktora Programı

2016-2017 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

  Dersin Adı:

Management Theory and Maritime Organization

Yönetim Kuramı ve Denizcilik Teşkilatı

 

Derece:

Yüksek Lisans/Doktora

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

MTME 501

2016-2017/1

NC

NC

3

-

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Seçmeli

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

50

40

10

 

Dersin İçeriği

Bu ders, deniz bilimleri yüksek lisans programına ilişkin mesleki nitelikler için önerilen moduler çerçevenin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu ders öğrencilere İşletme teorisi ve denizcilik organizasyonuna giriş konularını öğretir ve işletme teorileri, bu teorilerin denizcilik işletmelerindeki uygulamaları ve günümüz iş dünyasında, ürünlerin oluşumu ve dağıtımında şirketlerin kendi içinde ve birbirleri arasındaki mücadeleleri hakkında uzmanlık sağlar.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, denizcilik sektöründe; yönetim teorisinin temel prensiplerini, kalite araçlarını, farklı yönetim tekniklerini ve uygulamalarını tanıtmaktır. Bu ders,  öğrencilere bir organizasyonu yönetme ve yönlendirme yeteneklerini geliştiren davranış biliminin temel kavramlarını öğretecektir.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

“Management Theory and Maritime Organization” dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler,

I. Yönetim teorisini, teorinin terimlerini, tanımlarını ve uygulamalarını tanımlayabileceklerdir.

II. Denizcilik işletmeleri için ticari ve teknik işletme amaçları için kullanılan çeşitli araçları tanımlayabileceklerdir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik ders, proje, tartışma.

Uygulamanın Yapıldığı Yer

Sınıf

Ders Kitabı

Shafritz, J. M., Ott, S. J., & Jang, Y. S. (2011). Classics of Organizational Theory (7th ed.). Belmont, Calif.: Wadsworth.

Kristiansen, S. (2008). Maritime Transportation, Safety Management and Risk Analysis. Elsevier, Linacre House, Jordan Hill, Oxford, London.

The Institute of Chartered Shipbrokers (ICS). (2007). Port and Terminal Management. Witherbys Publishing Limited, London, England.

Tallack, R, L. (2000). Commercial Management for Shipmaster. The Nautical Institute, O’sullivan Printing Company, Southhall, Middlesex.

 

Diğer Kaynaklar

Don Tapping and Tom Shuker, Value Stream Management for the Lean Office,2003

Beau Keyte and Drew Locher, The Complete Lean Enterprise,2004

Michael Armstrong, How to Manage People,2008

John E.Robinson, Waves of Change,,2007

Richard Jeffery, Leadership Throughout,2007

 

Ödevler ve Projeler

Her öğrencinin bildiri sunmak ve sınıfta tartışmak üzere, bir yönetim teorisi ve denizcilik dünyasında olası uygulamaları ile ilgili yazı yazması gereklidir.

Tüm öğrenciler önceden sunulan konularda tartışmalar yapmaya hazır olmalıdır.

                   

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1-2

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

1

10

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

30

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Temel Yönetim Prensipleri, Terim ve kavramlar

I

2

Yönetim Kuramları

I

3

Yönetim Kuramları

I

4

İnsan davranışı ve Organizasyon

I

5

Günümüzde Bilimsel Yönetim, Tartışma

I

6

Küresel ve kozmopolit değişimler ışığında yönetim tekniklerindeki değişim.

I

7

Stratejik Yönetim

I

8

Ara sınav

 

9

Gemide Yönetim

II

10

Denizcilikte emniyet yönetimi ve risk analizi

II

11

Liman ve Terminal Yönetimi

II

12

Denizcilik Şirketleri Yönetimi

II

13

Uluslararası Denizcilik Kurumları, Teşkilatları

II

14

Farklı işletme teorileri ile denizcilik organizasyonlarının analizi

II

 

 

Dersin Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

ProgrammeOutcomes & Course OutcomesConnectivity Matrix

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

Programme Outcomes

 

a

X

X

X

X

X

b

 

 

X

X

X

c

 

 

X

X

X

d

 

 

X

X

X

e

 

 

X

X

X

f

X

X

X

X

X

g

 

X

X

X

X

h

 

 

X

X

X