Geri Dön

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Günümüzde yaşamın hemen her alanında kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri hızla değişmekte, gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu çerçevede, ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücü profili de değişkenlik göstermekte ve klasik müfredat programları bu ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bölümümüz, özellikle gelişen ve değişen bilişim teknolojileri gereksinimlerini ve beklentilerini karşılama donanımına sahip insan gücünün yetiştirilmesi için öncü ve yenilikçi bir eğitim programı uygulamak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla, güncel bilişim teknolojilerini kapsayan dersler ön plana çıkarılmıştır.

Bilişim Sistemleri, bilginin toplanması, kullanımı, yazılım ve donanım bileşenleri yardımıyla depolanması, dağıtımı, işletilmesi ve yönetilmesi ile ilgili süreçleri ve bu alanda kullanılan güncel teknolojileri kapsayan akademik ve profesyonel bir disiplindir. Bilişim Sistemleri Mühendisliği ise genel tanımı ile bilgi sistemlerinin analizi, tasarlanması ve bunlar için uygulamaların geliştirilmesine ilişkin yazılım, donanım teknolojileri dahil tüm alt başlıkları kapsayan bir meslek dalıdır.

Pîrî Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde açılacak olan eğitim-öğretim program(lar)ı ile nitelikli mühendisler yetiştirilmesi ve bu alandaki akademik araştırmalara katkıda bulunulması temel vizyon olarak kabul edilmektedir. Çağdaş bilgi teknolojilerini kullanarak bilişim sistemlerini geliştirebilen ve bu teknolojileri insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda ve dünya standartlarında bilimsel olarak yönlendirebilen mühendisler yetiştirmek ise bölümümüzün ana misyonunu oluşturmaktadır.

İş Olanakları

Bilişim Sistemleri Mühendisleri, Web Tasarlama, Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi, Sistem Mimarlığı, Sistem Analizi ve Tasarımı, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Ağları Kurulumu ve Yönetimi gibi çeşitli alanlarda kamu kurumlarında ve ulusal ve uluslararası şirketlerde çalışırlar. Proje yöneticisi, yazılım mühendisi, kontrat uzmanı, veri tabanı yöneticisi, kalite güvence uzmanı ve ağ yöneticisi gibi görevlerde çalışmaktadırlar. İsteyen bilişim sistemleri mühendisleri Bilişim Teknolojisinin değişik dallarında (Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., vb.) veya İşletme alanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadır.

Eğitim Amaçları

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü olarak öğrencilerimiz için eğitim amaçlarımız aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Bilişim sektörünün temel çalışma alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik güncel yaklaşımları öğretmek, bilgi ve birikimlerini artırmak ve araştırmanın yollarını göstermek,
 • Matematik ve fizik gibi mühendislik disiplininin temel alanlarında güçlü bir altyapı sağlamak,
 • Toplumbilim ve tarih gibi disiplinlerde öğrencilerimizin ilgilendikleri alanlarda kendini geliştirme olanağı vermek,
 • Küresel düzeyde bilişim ve yazılım sektörünün en çok ihtiyacı olan problem çözme, analitik düşünme, karar verme, iletişim ve yönetim becerileri yüksek mezunlar yetiştirmek,
 • Uluslararası standartlara sahip teknik laboratuvarlarda uygulama ve proje geliştirmesini sağlamak,
 • Bilişim sektörünün temel dili olan İngilizce dilinin yanı sıra bu alanda geçerli olan diğer dillerden en az birini daha sosyal seçmeli dersler ile edindirmek,
 • Çeşitli projelerde farklı misyonlarda sorumluluk vererek grup içi çalışma alışkanlığı edindirmek,
 • Bilgiye erişme ve mühendislik etiği konularında gerekli bilinci oluşturmaktır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü öğrencilerinin kazanımları

Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunu olan öğrencilerimiz aşağıdaki kazanımlara sahip olacaklardır:

 • Mezunlar “Lisans” seviyesinde mühendislik diplomasına sahip olacaktır.
 • Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerine ait birçok alan dersini alarak disiplinler arası zengin ve kapsamlı bir müfredatı tamamlayacaklardır.
 • Yazılım, Bilişim ve Telekomünikasyon sektörlerinde çalışabilmek için yüksek lisans yapmak zorunluluğunu mümkün mertebe azaltarak bu alanlarda mühendis olarak iş hayatına başlayabileceklerdir.
 • Her geçen gün gelişen teknolojinin gözde alanlarından; yapay zekâ ve robotik, makine öğrenmesi, büyük veri ve iş analitiği, veri madenciliği, oyun yazılımı, mobil (android,  ios) uygulama geliştirme, görüntü işleme, telekomünikasyon sistemleri, gömülü sistemler, uçak yazılımı, gemi yazılımı vb. gibi birçok yazılım, bilişim ve iletişim teknolojilerinde çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda çalışabileceklerdir.
 • Mezunlar; başta Yazılım Mühendisi pozisyonu olmak üzere Yazılım Takım Lideri, İş Analisti, Ağ ve sistem uzmanı, Veri tabanı yöneticisi, Proje Yöneticisi, Müdür, Girişimci, Direktör, Koordinatör, Danışman olarak özel ve kamu bankalarının bilgi işlemlerinde, Türkiye’de Teknopark vb. teknoloji geliştirme bölgelerinde ki araştırma geliştirme firmalarında, beyaz eşya sektöründen havacılık ve uzay sektörüne tüm kuruluşların AR-GE merkezlerinde çalışabilir. Bunun yanında savunma sanayi teknolojileri ve havayolu şirketlerinde iş imkânı oldukça geniştir.
 • İsteyen Bilişim Sistemleri Mühendisleri bilişim teknolojisinin değişik dallarında; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya İşletme alanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapabilmektedir.
 • Endüstri ve işletmelerde dijital dönüşüm çerçevesinde yönetim ve karar vermede yetkinlik alanı olarak Bilişim Sistemleri ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Neredeyse tüm işletme ve organizasyonlar bu teknolojik dönüşümün tamamlanmasını stratejik hedef olarak benimsemişlerdir. Bilişim Sistemlerinin sektörel uygulamaları danışmanlık ve proje hizmetleri Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri, Tedarik Zinciri Yönetim Sistemleri, Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri, Veri madenciliği ve İş Zekâsı Çözümleri gibi konuları kapsamaktadır. Bu hizmet ve çözümler, tüm sektörler tarafından talep edilmekte ve gerek dış kaynak kullanımı gerekse firmada istihdam edilen Bilişim Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri kadroları ile yürütülmektedir. Bu açıdan mezunların istihdamına yönelik önemli bir talep ve işgücü açığı vardır.

Üniversitemizin Olanakları

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencileri üniversitemizin çevreye duyarlı olarak inşa edilmiş Deniz Kampüsünde Lisans eğitimlerini almaktadır. İklimlendirme olanakları ve teknik donanımlarla (Bilgisayar, Projeksiyon cihazı) desteklenmiş sınıflara ek olarak aşağıda detayları verilen uygulama ortamları ile öğrencilerimizin mesleklerini en iyi şekilde öğrenmeleri için ortamlar sunulmaktadır.

 • Fizik Laboratuvarımızda fizik derslerinde işlenen konuların güncel hayattaki uygulamalarının deneylerle ele alındığı deney setleri, hava masaları ve ölçüm aletleri bulunmaktadır. Üniversitemizde her biri 30 öğrenci ve 12 bilgisayar kapasiteli 2 adet Fizik Laboratuvarı bulunmaktadır. PASCO yazılımı, laboratuvar ekipman ve cihazları, sensörleri ve aksesuarları sayesinde yaklaşık 50 klasik fizik deneyi gruplar halinde yapılabilmektedir.
 • Yetkin ve nitelikli, evrensel düzeyde yazılım geliştirme uygulamalarını içeren, endüstride güncel olarak kullanılan mühendislik yazılımlarının kullanıldığı 30 öğrenci ve bilgisayar kapasiteli 4 adet Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrencilerimizin sürekli kullanımına açık olan bilgisayarlar her türlü proje ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasiteye sahiptir.
 • Gömülü Sistemler Mikro ve Mikro denetleyiciler Uygulama Laboratuvarı Mikroişlemcilerin, mikro denetleyicilerin tanıtıldığı ve programlandığı bir laboratuvardır. Öğrenciler geliştirmiş oldukları simülasyon programlarını mikroişlemci/mikro denetleyici ile test etmekte ve pratiğe dökmektedirler.  Okulumuzda öğrencilerin grup içi proje geliştirmeleri adına 10 adet ARM STM32 F7 mikro denetleyici, 10 adet MSP 430 g2553 mikro denetleyici bu laboratuvar için tahsis edilmiştir.
 • Sayısal tasarım (mantık tasarım) laboratuvarı dijital elektronik devre tasarımına yönelik deneyler yapılarak temel sayısal tasarım bilgisi ve deneyimi kazandırmak amacıyla tahsis edilmiştir. Analog ve sayısal işaret tanımları, iki olasılıklı mantık, iki tabanlı sayı sistemi, iki tabanlı kodlama düzenleri, hexadecimal, BCD sayı sistemleri, ASCII kodu, Boolean cebri, lojik kapı tanımları, AND, OR, NAND, NOR, EXOR, EXNOR tanımları, doğruluk tablosu, lojik ifadelerin oluşturulması, sadeleştirme yöntemleri, Karnough haritası, AND-OR ile gerçekleştirme, OR-AND ile gerçekleştirme, ardışıl lojik devre tanımı, multivibratörler, flip-flop devreleri, JK flip-flop, D flip-flop çalışma tablosu anlatımı, flip-flop ile oluşturulan sayıcı düzenleri, ripple counter, senkron sayıcı, binary counter, ondalık sayıcı ve tüm devre örnekleri, shift register gibi teorik konulara yönelik deneyler yapılmaktadır.

Digital Sistemler Laboratuvarında ise Dijital sistemlerin tasarımı (özellikleri, simülasyonu ve sentezi) ve FPGA'larda uygulanması için donanım tanımlama dili, VHDL (Çok yüksek hızlı tümleşik devreler Donanım Tanımlama Dili) konusunda uzmanlaşmaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Konseptten başlayarak tam dijital sistemler tasarlamak, simülasyonu, sentezi ve testi ilerletmek, VHDL'de farklı stiller kullanarak, yani mimariyi tanımlamak için yapısal, veri akışı ve davranış biçiminde ilerletmek ve FPGA'lara tasarımların uygulanması gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.